Magister
Magister

KEUZE SCHOOLTYPE BRUGKLAS 2023/2024

Voor welk schooltype kiest uw zoon of dochter? Mocht deze keuze op een later moment wijzigen, bijvoorbeeld vanwege het basisschooladvies, dan kan een wijziging per e-mail worden doorgegeven via info@maurickcollege.nl.

                    

HEEFT UW KIND EEN BROER OF ZUS OP HET MAURICK COLLEGE (1 NAAM IS VOLDOENDE)

                    

BIJZONDERHEDEN

                    

GEGEVENS OUDERS/VERZORGERS

Ouder/verzorger 1 (betalingsplichtige)
Ouder/verzorger 2

                    

WAT IS DE SAMENSTELLING VAN HET GEZIN?

Vul hieronder in hoe het gezin is samengesteld (vader, moeder, broer(s), zus(sen) en leeftijden).

                    

GEGEVENS HUIDIGE BASISSCHOOL

* Indien uw zoon/dochter nog geen advies heeft, kunt u -onbekend- aangeven. We ontvangen het advies later digitaal van de leerkracht van uw kind

                    

WAAROM KIES JE VOOR HET MAURICK COLLEGE?

Vul onderstaande samen met uw kind in. 

                    

WENS KLASGENOTEN

Bij wie wil je -zo mogelijk- in de klas geplaatst worden? We houden rekening met de volgorde van voorkeur. Noteer voor- en achternaam. Indien de wens een leerling van een andere basisschool betreft, graag de betreffende basisschool noteren.

Indien je geen namen opgeeft, noteer dan: geen voorkeur.

                    

TOPSPORT

* Alleen van toepassing indien uw kind voldoet aan een of meerdere van de gestelde criteria, zoals hieronder beschreven:

 • Uw kind heeft een officiële status als: Belofte (B), Nationaal Talent (NT) of Regionaal talent (RT). Dit is toegekend vanuit de sportbond.
 • Uw kind is een duidelijk talent in de bedreven tak van sport (deel uitmaken van een selectieteam, meedoen aan regionale of provinciale kampioenschappen)
 • Uw kind volgt een volwaardig bondsprogramma.
 • Het moet duidelijk zijn dat uw kind goed presteert in de betreffende leeftijdscategorie op landelijk niveau.
 • Uw kind behoort tot de hoogste categorie van sporters in de bedreven tak van sport.
Zo ja, welke sport beoefent uw kind, bij welke sportvereniging en op welk niveau?

                    

PRIVACY

Geeft u toestemming dat beeldmateriaal waar uw kind op staat, mag worden gebruikt ten behoeve van de website en andere schoolpublicaties. Door ondertekening van dit formulier geeft u aan de informatie omtrent privacy op de website te hebben gelezen en geeft u de school toestemming de persoonsgegevens van uw kind te mogen verwerken.

Bij de feitelijke toelating verbindt u zich d.m.v. ondertekening van dit formulier aan het volgende:

 1. U geeft toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens van uw kind (de toelichting heeft u gelezen bij het invullen van het inschrijfformulier).
 2. U en uw kind houden zich aan de regelingen, reglementen en verplichtingen zoals opgenomen in de digitale schoolgids en leerlingenstatuut.
 3. U en uw kind houden zich aan de normen, waarden en ongeschreven omgangsvormen van de school.
 4. U krijgt beperkt toegang tot Magister. U wordt op de hoogte gehouden van de vorderingen van uw kind in de vorm van minimaal twee rapporten. Mocht u meer willen zien in Magister dan kunt u in lijn met onze daltonfilosofie uw kind vragen om zijn/haar inloggegevens van Magister.
 5. U geeft toestemming voor het aanmaken van een e-mailadres voor uw kind.
 6. U geeft toestemming voor het gebruik binnen school van op dit formulier vermelde medische gegevens.

                    

ONDERTEKENING