Magister
Magister
Meeloopmiddag voor groep 8
Meeloopmiddag/meeloopmiddagen

Ieder jaar organiseert het Maurick College meeloopmiddagen voor leerlingen uit groep 8. Zij volgen een aantal lessen, krijgen informatie over het daltononderwijs en kunnen de sfeer proeven op school. Op 7 november is een meeloopmiddag georganiseerd voor vmbo-basis of vmbo-kader/theoretische leerweg met het profiel Zorg en Welzijn. De meeloopmiddagen voor vmbo-t/havo, havo/vwo en gymnasium vinden plaats op 8, 9 en 10 november 2022. 

De aanmeldingen voor de meeloopdagen zijn gesloten. Mocht uw kind toch nog graag mee willen lopen, stuur dan een mail naar info@maurickcollege.nl. Dan gaan we kijken naar een alternatief. 

Let op! De meeloopmiddagen zijn alleen voor de leerlingen. Ouders kunnen hier niet bij aanwezig zijn. 

Algemene voorlichtingsvideo