Magister Decanaat Schoolgids
Magister Decanaat Schoolgids

Aanmelden schooljaar 2022 - 2023

De aanmelding en de inschrijving voor de leerlingen van groep 8 voor het schooljaar 2022-2023 heeft plaatsgevonden op 7, 8 en 9 februari. 

De verdeling 2022-2023
Het Maurick College kent een beperkt aantal plaatsen voor het brugklasjaar, in totaal 360, die naar evenredigheid van niveau zijn verdeeld. Deze verhouding is gebaseerd op de gemiddelde aanmeldingen/inschrijvingen van de afgelopen vijf jaar.

Bij overschrijding van het maximaal aantal leerlingen wordt er geloot. Deze loting vindt plaats onder toeziend oog van een notaris.

Voorrang
Aangemelde leerlingen van wie een broer of zus al is toegelaten tot het Maurick College, hebben voorrang en hoeven niet deel te nemen aan de loting. Bij het vmbo-basis en vmbo-kader/t geldt dat leerlingen uit de gemeente Vught voorrang hebben.