Magister Decanaat Schoolgids
Magister Decanaat Schoolgids

Aanmelden schooljaar 2022 - 2023

De aanmelding en de inschrijving voor de leerlingen van groep 8 voor het schooljaar 2022-2023 verloopt dit jaar anders dan voorheen vanwege de huidige coronamaatregelen. We vragen u om het aanmeldformulier in te vullen (dit kunt u downloaden via de onderstaande button), te printen en mee te nemen naar de fysieke aanmelding. Via de button 'Tijdslot reserveren' kunt u een tijdslot reserveren op 7, 8 of 9 februari voor de fysieke aanmelding. Bij de reservering voor een tijdslot kunt u uw eigen naam en e-mailadres invullen. Onze medewerkers zullen tijdens de intake het aanmeldformulier samen met u en uw kind doorlopen, zodat we zeker weten dat alle informatie compleet is. 

Aanmeldformulier  Tijdslot reserveren

De verdeling 2022-2023
Het Maurick College kent een beperkt aantal plaatsen voor het brugklasjaar, in totaal 360, die naar evenredigheid van niveau zijn verdeeld. Deze verhouding is gebaseerd op de gemiddelde aanmeldingen/inschrijvingen van de afgelopen vijf jaar.

Bovenstaande verdeling betekent een verhouding van 40 staat tot 60 voor het vmbo-b, vmbo-k/t en vmbo-t/havo respectievelijk het havo/vwo en gymnasium. Concreet houdt dit in 12 plekken voor leerlingen vmbo-basis, 25 plekken vmbo-kader/t en 100 voor vmbo-t/havo en 155 plekken voor havo/vwo. Er is geen stop voor het gymnasium.

Bij overschrijding van het maximaal aantal leerlingen wordt er geloot. Deze loting vindt plaats onder toeziend oog van een notaris.

Voorrang
Aangemelde leerlingen van wie een broer of zus al is toegelaten tot het Maurick College, hebben voorrang en hoeven niet deel te nemen aan de loting. Bij het vmbo-basis/kader geldt dat leerlingen uit Vught voorrang hebben.

Uitslag loting
De uitslag van de loting wordt in de week van 21 februari per brief bekendgemaakt. Leerlingen die uitgeloot zijn, worden op de wachtlijst geplaatst. Vanwege het lotingssysteem kiest het Maurick College om de uitslag op tijd bekend te maken. Mocht uw zoon of dochter zijn uitgeloot op het Maurick College, dan heeft u nog de tijd om uw kind aan te melden bij een andere school in de regio.