Magister Decanaat Schoolgids
Magister Decanaat Schoolgids
Het Maurick College

Het Maurick College is een scholengemeenschap voor vmbo, havo en vwo. Onze school is een ontmoetingsplek voor iedereen, ongeacht achtergrond, geloofsovertuiging en niveau. Dit past in onze daltonfilosofie, waarin zelfstandigheid, samenwerken en kiezen in verantwoordelijkheid de drie pijlers van dalton vormen.

Heel belangrijk voor jou is het behalen van je diploma. Dit doe je niet alleen, samen met je klasgenoten en vakdocenten zit je op een schip met de mentor als kapitein. Je mentor is vanuit de begeleidingskant je eerste aanspreekpunt. Je mentor is het middelpunt van de driehoek ouders, school en leerling.

Naast kennisverwerving is minstens zo belangrijk persoonsvorming. Met respect met elkaar omgaan, leren relaties opbouwen, (leer)kansen nemen en gebruiken en maximale talentontwikkeling staan bij ons hoog in vaandel. Het Maurick College pretendeert dat iedereen erbij hoort door warme relaties te leggen en te onderhouden tussen leerkrachten/vakdocenten en leerlingen.  Buitenlesactiviteiten zoals de reizen naar het buitenland  dragen daar een steentje aan bij.