Magister Decanaat Schoolgids
Magister Decanaat Schoolgids
Tweejarige brugperiode

toelating1.jpg

Het Maurick College heeft als doelstelling:  het niveau van uitstroom is  minstens het niveau van instroom. Om dit te realiseren kent het Maurick College een tweejarige brugperiode. In onze ogen zit de leerling na twee jaar op de juiste plek. In de dakpanklassen (vmbo-t/havo en havo/vwo) krijgen de leerlingen de tijd en de ruimte zich optimaal te ontwikkelen voor eventuele doorstroom naar een hoger niveau. Indien de (leer)resultaten voldoen aan de door de school gestelde bevorderingsnormen, is het mogelijk, dat een leerling van 1 vmbo-t/havo doorstroomt naar 2 havo/vwo. Dat geldt eveneens voor doorstroom van 1 havo/vwo naar 2 gymnasium. Voor dit laatste geldt uiteraard, dat gedurende het schooljaar de motivatie voor de klassieke talen een duidelijk voorwaarde is. Ook vanuit (dakpan)klas 2 is doorstroom naar een hoger niveau mogelijk.

Na klas 2 van vmbo-t en na klas 3 van het havo en vwo stelt een leerling zijn examenpakket vast en op havo/vwo dus ook zijn profiel. Bij de profielen kun je een onderscheid maken in een maatschappij (cultuur&maatschappij, economie&maatschappij) profiel en een natuur (natuur&gezondheid, natuur en techniek)profiel.