Magister Peppels Microsoft 365
Magister Peppels Microsoft 365
Anita O’Connor waarnemend rector

Anita O’Connor waarnemend rector

13 juli 2023

Beste ouders/verzorgers,

Mijn naam is Anita O’Connor en tot half december ben ik rector ad interim op het Maurick College. Omdat ik het belangrijk vind voor u te weten wie eindverantwoordelijk is op de school van uw kind(eren), stel ik me graag kort aan u voor.

Samen met mijn man woon ik sinds twee jaar op het mooie Fort Isabella, het voormalige kazerneterrein hier in Vught. We hebben een zoon en een dochter en vijf heerlijke kleinkinderen waar we graag tijd mee doorbrengen.

Ik ben ooit begonnen in Oss als docent Engels en ik heb in 2002 de overstap naar de schoolleiding gemaakt. De laatste vijf jaren was ik algemeen directeur van Voortgezet Onderwijs Veghel en afgelopen kerst ben ik met prepensioen gegaan. Hoewel me dat uitstekend bevalt heb ik toch besloten het waarnemend rectoraat van het Maurick College te accepteren. De vorige rector heeft een nieuwe baan aangenomen en de zoektocht naar de opvolger is nog niet afgerond. Ik heb het Maurick altijd een prachtige school gevonden waar ik best zou willen werken. En die kans kreeg ik nu.

Na slechts twee dagen kan ik al zien dat er hier mooie dingen gebeuren, uitgevoerd door enthousiaste en betrokken medewerkers. En dat mogen uw kind(eren) en u ook van ons verwachten. Ik ga ervan uit dat we er weer een heel mooi schooljaar van maken en wellicht ontmoeten we elkaar nog.

Met hartelijke groet

Mevr. A.P.C.A. O’Connor (Anita)
Rector a.i. Maurick College


------------

Zoals bekend vertrekt Ben van den Anker per 1 september als rector van het Maurick College. Voor de komende tijd hebben wij, na afstemming met de Raad van Advies, de directie en de medezeggenschapraad, een interim-oplossing gevonden. We zijn verheugd te kunnen melden dat we Anita O’Connor bereid hebben gevonden de functie van waarnemend rector voor het Maurick College op zich te nemen.

Anita was sinds 2012 rector van het Zwijsen College, waarna ze in 2017 algemeen directeur werd van VO Veghel bestaande uit het Zwijsen College en Fioretti College. Zij is een ervaren OMO rector en woont in Vught. Anita heeft in december afscheid genomen van VO Veghel om zich te richten op andere bezigheden, zoals vrijwilligerswerk. Anita is direct na de zomervakantie voor gemiddeld drie dagen per week op school beschikbaar tot en met half december.

We gaan ervan uit dat de nieuwe rector van het Maurick in januari 2024 kan starten. De werving- en selectieprocedure is reeds begonnen.

Anita O’Connor: “Het mooie Maurick College heeft op mij altijd een bepaalde aantrekkingskracht gehad en ik verheug me er dan ook zeer op mijn ervaring hier in Vught een periode in te kunnen zetten.”

Jos Kusters: “We zijn blij met Anita een ervaren rector te hebben gevonden voor de waarneming bij het Maurick. Door haar persoonlijkheid, gedegen kennis van het vo en de vereniging OMO hebben wij alle vertrouwen dat zij samen met de medewerkers van het Maurick de periode tot januari op een goede manier overbrugt. Wij wensen haar en de medewerkers een vruchtbare samenwerking.”

Namens Raad van Bestuur vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

Terug