Magister
Magister
Week Tegen Pesten

Week Tegen Pesten

28 september 2021

Deze week vindt de Week Tegen Pesten plaats met als thema Buitensluiten? Uitgesloten! In de mentorlessen van alle leerlingen wordt aandacht besteed aan het onderwerp pesten en wordt stil gestaan bij de positieve invloed van het geven van een compliment. Vanaf dinsdag 28 t/m donderdag 30 september staat er een Engelse schoolbus op het schoolplein waar leerlingen een boodschap kunnen inspreken voor elkaar. In principe is dit bedoeld voor alle vmbo-leerlingen, maar wanneer er interesse is mogen andere leerlingen zich op de dag zelf ook melden. 

Bekijk hier de video van de Week Tegen Pesten.

Terug