Magister Decanaat Schoolgids
Magister Decanaat Schoolgids
Ouderraad

 Het Maurick College kent een Ouderraad. Deze bestaat uit ouders/verzorgers van leerlingen. Het doel van de Ouderraad is de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen. De onderwerpen overstijgen altijd het individuele leerling/ouderbelang. Je kunt hierbij denken aan het beleid ten aanzien van mobiele telefoons in de klas, het Dalton-onderwijs in de praktijk, het gebruik van tablets en laptops tijdens de lessen, het reis- en uitwisselingsbeleid en de gezonde en duurzame school. De Ouderraad tracht haar doel te bereiken door, onder meer:

  • als vertegenwoordiger namens de ouders overleg te voeren met de directie, initiatieven te nemen die de samenwerking met de school ten goede komen en te overleggen met de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad;
  • als platform van overleg te fungeren voor de oudergeleding van de medezeggenschapsraad;
  • thema-avonden voor ouders te organiseren over actuele of belangwekkende onderwerpen met betrekking tot jongeren, zoals: social media, seksualiteit, alcohol en drugs (klik hier voor een presentatie van een eerdere thema-avond).
  • Dalton-onderwijs en ontwikkelingen hierin, de visie van de school en de toepassing in de praktijk.
  • aandacht te besteden aan bijzondere momenten en vieringen van de school;
  • het lichtplafond in de hal met kunstwerken van leerlingen in stand te houden en te vernieuwen (een cadeau van de ouders aan de school). Zie https://www.instagram.com/lichtplafond/
  • ouders in te schakelen bij activiteiten binnen en buiten de school;
  • voorlichting te geven over de Ouderraad op de jaarlijkse open dag en bij ouderinformatie-avonden in de brugklas.

De Ouderraad is te bereiken via ouderraad@maurickcollege.nl. Heb je interesse in het werk van de ouderraad en wil je graag meepraten over actuele onderwerpen rondom en binnen het Maurick College, mail ons.

De Ouderraad bestaat momenteel uit de volgende ouders:

 NAten.jpg  MvOort.jpg ADonkers.jpg
Niels Aten (voorzitter)  Maureen van Oort (secretaris) Angelique Donkers (penningmeester)
 KSinke.png  MBeekmans.jpg  ABeyer.jpg
Kirsten Sinke Marianne Beekmans Anja Beyer
 LHeesen.jpg  DvdHout.jpg  DvLiempt-Jeurissen.jpg
Leon Heesen Dave van den Hout Debby van Liempt-Jeurissen
 KLuijks.jpg  PvMeer.jpg  LvOlphen.jpg
Kees Luijks Paul van Meer Lily van Olphen
 MStorms.png  foto-leeg.jpg  foto-leeg.jpg
Martje Ambrosius    

 

Nieuwsbericht juli 2021: Duurzaamheid op het Maurick College

Het afgelopen schooljaar bestond het Maurick College 50 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum hebben de ouders van de leerlingen een duurzaam cadeau aangeboden in samenwerking met de school. Dit cadeau is onlangs tevoorschijn gekomen in de vorm van een prachtige boombank van hout. De leerlingen zitten in een vrij uur of tijdens de pauzes heerlijk onder de boom. Daarnaast zal deze zomer gewerkt worden aan een groene gevel op de blinde muur die grenst aan het schoolplein. Beide cadeaus dragen bij aan het zijn van een gezonde en groene school.

Boombank-3.png

Op de foto staan:

Dave van den Hout
Niels Aten
Marianne van de Steen
Maureen van Oort
Kirsten Sinke
Namens de Ouderraad

Harm de Jongh
Ben van den Anker
Namens het Maurick College