Magister
Magister
HEALTH H-E.png ENERGY                                                    

Het Health&Energy sportprogramma is bedoeld voor de leerlingen uit klas 5VWO van het Maurick College. Het Health&Energy programma is gericht op de huidige trend binnen de sportwereld en de maatschappij, namelijk: gezondheid, voeding- en bewegingsleer en een gezond en energiek welbevinden ontwikkelen. Er zullen verschillende professionals samenwerken met de leerlingen om de gemaakte doelen optimaal te kunnen behalen.

Het Maurick College wil constructief bijdragen aan de gezondheid van onze leerlingen en maakt hiervoor ruimte voor 2 lesgroepen op vrijdag het 5e en 6e uur en het 7e en 8e uur. Health&Energy zorgt voor een sportieve afsluiting van de schoolweek, waarbij er op cognitief en motorisch gebied een programma wordt aangeboden:

1. Crossfit/krachttraining
2. Fitness
3. Conditioneel boksen
4. Trainingsleer
5. Voedingsleer
6. Bewegingsleer

Het programma bestaat uit minimaal 20 trainingen van twee lesuren, verdeeld over het schooljaar. Alle trainingen boven deze 20 zijn bonus. De trainingen vinden plaats in de sportschool Workhouse Strenght&Condition, Industrieweg 3 te Vught.

Begeleiding
De leerlingen worden begeleid door de Health&Energy docent van het Maurick College en de personal trainers van Workhouse Strenght&Condition.

Kosten
Bij deelname zijn de kosten voor het programma Health &Energy € 85,-. Dit bedrag is niet terug te vorderen bij het eventueel vervroegd beëindigen van het programma. De ouder(s)/ verzorger(s) ontvangen (na opgave!) hiervoor per mail een factuur via de administratie.

Gemist lesuur
Doordat het programma plaatsvindt op vrijdag het 6e of het 7e lesuur, moet uw zoon/dochter zelf goede afspraken maken over de gemiste les met de betreffende docent.

Aanmelden
Wil jij jouw sportdoelen behalen? En wil je graag meer leren over crossfit, krachttraining, fitness wat samenhangt met trainingsleer en voeding? Dan word je uitgenodigd voor een intake bij Workhouse S&C te Vught. Als je meedoet aan de sportintake en je wordt vervolgens toegelaten, ga je deelnemen aan het Health&Energy programma. Je krijgt dan tijdens schooltijd minimaal 20 trainingen van twee lesuren. Door de sportintake te doen, ga je ook akkoord met de eigen kosten van het programma. We vragen namelijk jaarlijks een eigen bijdrage van de ouders. Bij de inschrijvingen wordt er gevraagd om een motivatie te schrijven voor dit sportprogramma, bij te veel inschrijvingen kan er geloot moeten worden.

aanmeldingsformulier

H-E01.png   H-E02.png