Magister Decanaat Schoolgids
Magister Decanaat Schoolgids
Internationalisering schooljaar 2019-2020

Het Maurick College is een toonaangevende school als het gaat om internationalisering.
Vanaf de brugklas komen de leerlingen in aanraking met een brede Europese en mondiale visie op actuele thema’s. Via het vak Global Learning kunnen alle leerlingen schoolbreed – van vmbo tot en met gymnasium – een groot aantal onderwerpen in groepjes of individueel bestuderen en met elkaar bespreken. De school streeft ernaar dat leerlingen hun driejarige opleiding in het vak Global Learning afronden met een Global Citizen School junior-diploma (door EP-Nuffic erkend diploma).

Na de derde klas wordt internationalisering echt een persoonlijke keuze. De leerling kan in het 4e leerjaar VWO kiezen voor een cursus sport-science of een cursus citizenship. Bij sport-science gaat de leerling onderzoek doen in het sportieve bereik, waarbij tal van science vakken (wiskunde, biologie, scheikunde en natuurkunde) worden gecombineerd. Inmiddels is in dit kader het jaarlijks terugkerende Biking project op Tenerife of Mallorca befaamd. Deze cursus kan worden afgerond met een internationaal profielwerkstuk. Kiest een leerling voor het citizenship-programma dan worden mens- en maatschappijvraagstukken bestudeerd waarbij (Europees) burgerschap centraal staat. Hierbij kan de leerling op een aantal plaatsen in Europa medestudenten uit andere landen ontmoeten in projecten, zoals een uitwisselingsreis met partnerscholen in Barcelona.

Op het Maurick College volgen veel leerlingen aparte talencursussen: Goethe (Duits), Delf (Frans), DELE (Spaans) en Chinees (CTC). Cambridge Engels, een zeer belangrijke ondersteuning voor bijna alle internationale leeractiviteiten, met een aanbod in elk leerjaar van HAVO/VWO/Gymnasium.

In juni 2016 organiseerde het Maurick College in samenwerking met het Raffles Instituut in Singapore een grote science conferentie in Vught “Water is Life 2016”. Deze topconferentie werd bijgewoond door tal van hoogleraren en vele (meer dan 30 scholen) leerlingen (jonge onderzoekers) uit de hele wereld. Ook de meest recente Water is Life conferentie in Tokyo in 2018 was wederom een groot succes. In een tweejaarlijkse cyclus zijn inmiddels diverse vervolgedities gepland (2020 in Bradenton/Florida, 2022 in Melbourne en 2024 in Zuid Afrika) waarbij het Maurick College en het Raffles Instituut opnieuw nauw betrokken zijn.