Magister Decanaat Schoolgids
Magister Decanaat Schoolgids
Water is Life

Nederland, waterland. Het is een bekend gegeven met een brede dimensie. Dat Nederland tegenwoordig wereldwijd met haar brede expertise op dit terrein lokale water-projecten ondersteunt, en een helpende hand biedt bij lokale water-gerelateerde problemen is inmiddels ook alom bekend. Dat een steeds jongere generatie van studenten in spé uit de bovenbouw van het VWO interesse op dit terrein toont, en een bijdrage wil leveren aan het zoeken naar (internationale) oplossingen op dit multidisciplinaire terrein is een nieuwe ontwikkeling.

Vanuit de inspiratie van het GALES netwerk, een initiatief van het Raffles Instituut in Singapore, waarbinnen diverse wereldwijde research-issues zoals bijvoorbeeld “Opwarming van de aarde” en “Armoede” een uitgangspunt vormen voor progressief onderzoek door jonge studenten, is een aantal jaren geleden het idee ontstaan om te bouwen aan een nieuw netwerk van scholen rondom het thema “Water”.  Het betreffen middelbare scholen die binnen het thema “Water” onderzoek doen op reguliere basis, verbonden aan het Science-curriculum. Onze school heeft bij dit initiatief een voortrekkersrol verkregen op basis van een brede ervaring in internationale samenwerking, nieuwe internationale contacten en een nauwe samenwerking met universitair Nederland. In verdere afspraken is vastgelegd dat de deelnemende scholen 1 keer per twee jaar in een conferentie hun onderzoeksresultaten met elkaar uitwisselen.  

Dit nieuwe initiatief is inmiddels een groot succes gebleken. In een eerste conferentie in Juni 2014 gaven 27 scholen uit diverse continenten hun toelichting op lokale water-issues. Vanuit een wetenschappelijk, politiek en economisch perspectief. Professoren uit Singapore en New York waren betrokken bij de ondersteuning en beoordeling van de diverse projecten.

In 2016 waren er 30 scholen, nu uit alle continenten,  te gast in Vught. En inmiddels is er uit de samenwerking met het Raffles Instituut een associatie ontstaan, die deze conferenties tweejaarlijks gaan ondersteunen. De volgende conferentie is gepland in juli2018 in Tokio.

www.waterislife2016.nl

conferentie 2016 (een impressie)

Water is Life Association