Magister
Magister
MTA Nieuws
info. SNOWCAMP 2020

info. SNOWCAMP 2020

2 maart 2020

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Graag willen we u met dit schrijven informeren over de eventuele onrust die rondom het coronavirus is ontstaan. Het Maurick College houdt de situatie nauw in de gaten: we volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM die met grote regelmaat aangepast worden aan de actuele ontwikkelingen. Voor reizen naar het buitenland, in dit geval naar Oostenrijk, volgen wij het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Voor Oostenrijk geldt nog steeds dat heel Oostenrijk veilig is.

Naast dit advies bellen wij dagelijks met het hotel op de bestemming en tot nu toe zijn daar ook geen negatieve berichten. Dit betekent dat er geen aanleiding is om de reis te annuleren en willen wij Snowcamp 2020 door laten gaan. Als u toch het zekere voor het onzekere wilt nemen, hebben wij daar alle begrip voor. Mocht u ervoor kiezen uw zoon/dochter niet mee naar Oostenrijk te laten reizen, vragen wij u tijdig de leiding van de reis via het volgende e-mailadres te informeren: k.vdvelden@maurickcollege.nl.

Hierbij willen we u erop attenderen dat de reeds gemaakte kosten niet teruggestort kunnen worden.

Tenslotte blijven we de gehele reis de situatie volgen en als er iets wijzigt, brengen we u zo spoedig op de hoogte. Wij hopen nog steeds op een geslaagde wintersport voor uw zoon/dochter.

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

De directie van het Maurick College

Terug