Magister
Magister
Algemene Natuurwetenschappen

Kom je in de 4e klas, dan zul je ook het vak ANW krijgen. Tijdens deze lessen ga je jezelf bezig houden met de vragen: Wat is nu eigenlijk wetenschap? En: Hoe beïnvloeden wetenschap en techniek ons dagelijks leven? Je zult tijdens zelfstandige opdrachten en theorielessen inzicht krijgen in die huidige wetenschappelijke vraagstukken die in jouw maatschappelijk leven later een grote rol kunnen gaan spelen.

Ook heb je de mogelijkheid om je tijdens de ANW lessen op te geven vóór, en voor te bereiden óp, een sportieve en heel gezellige excursieweek op Mallorca.

Scienceplein

Op en rond de Sciencepleinen worden de vakken Biologie (vanaf de brugklas), Natuurkunde (vanaf het 2e jaar), Scheikunde (vanaf het 2e jaar) en Algemene Natuurwetenschappen-ANW (in het 4e jaar) gegeven. Voor al deze vakken geldt dat je de wereld om je heen gaat onderzoeken en probeert te verklaren. Niet alleen door theorie uit boeken te halen, maar ook door het uitvoeren van experimenten en proefjes. Ook gaan ouderejaars leerlingen op de Sciencepleinen aan de slag voor hun profielwerkstuk (in het 4e/5e jaar)