Magister
Magister
Biologie

Het vak Biologie is een exact vak, wat betekent dat er onderwerpen uit de natuurkunde en scheikunde worden behandeld om onderwerpen in de biologie beter uit te leggen. De biologie gaat in op de bouw van levende wezens, en ook de samenhang tussen levende wezens in hun omgeving wordt behandeld.

Je krijgt afwisselend praktijk- (ontdekken) en theorie- (vanuit je boek) lessen. Je gaat met deze kennis in verschillende soorten opdrachten aan de slag,. Dit kunnen praktijkopdrachten zijn, maar ook computeropdrachten, creatieve opdrachten zoals een presentatie met behulp van een poster of Power Point, buitenopdrachten, maar natuurlijk ook werkopdrachten. Je kennis wordt getoetst met een overhoringen en computertoetsen.

Scienceplein

Op en rond de Sciencepleinen worden de vakken Biologie (vanaf de brugklas), Natuurkunde (vanaf het 2e jaar), Scheikunde (vanaf het 2e jaar) en Algemene Natuurwetenschappen-ANW (in het 4e jaar) gegeven. Voor al deze vakken geldt dat je de wereld om je heen gaat onderzoeken en probeert te verklaren. Niet alleen door theorie uit boeken te halen, maar ook door het uitvoeren van experimenten en proefjes. Ook gaan ouderejaars leerlingen op de Sciencepleinen aan de slag voor hun profielwerkstuk (in het 4e/5e jaar).

Pbio01.pngPbio02.pngPbio03.png

foto's(J.v.Heeswijk): Dalton in actie tijdens practicum ‘Vacinatie tegen Hepatitus B’ in V6 (biologie)