Magister
Magister

Burgerschap

Burgerschap is een modern vak dat wordt gegeven door docenten met verschillende vakbevoegdheden in leerjaar 1, 2 en 3. Daarna wordt het stokje overgenomen door Maatschappijleer, waarin burgerschapsdoelen zijn verweven in de al bestaande lesstof van het vak.

Samen met leerlingen en vertegenwoordigers vanuit iedere vaksectie is er een werkgroep burgerschap opgericht. De werkgroep zorgt voor een vakoverstijgend lessenpakket met lesbrieven. De lesbrieven worden continu geactualiseerd aan actuele onderwerpen die in de maatschappij leven. De docent die burgerschap geeft heeft hiermee een basispakket, maar ook de keuzevrijheid om actualiteit te behandelen en te improviseren.

Typerend voor de lessen burgerschap zijn de actualiteit, keuzevrijheid, samenwerking en ontwikkeling van de zelfstandigheid. Het vak kent over het algemeen geen huiswerk, mede omdat het doel is om actieve participatie in de lessen te stimuleren. Daarnaast wordt het vak ondersteund door gastsprekers. Hierdoor leeft burgerschap nog meer in de school. 

Het vak maakt geen gebruik van toetsen, maar van een zogenoemd burgerschapspaspoort waarin de leerlingen door de leerjaren heen bewijslast verzamelen van hun activiteiten voor burgerschap. Tijdens de jaarlijkse beoordelingsgesprekken wordt dit paspoort samen met de leerling en docent geëvalueerd en beoordeeld.