Magister
Magister
Duits
WAAROM  DUITS LEREN?

We leven in Europa en de tijd dat ieder land op zichzelf leefde is allang voorbij. Alle landen hebben dagelijks met elkaar te maken. In het moderne Europa “zonder grenzen” doen wij als Nederlanders zaken met allerlei landen, maar het meeste met Duitsland.

In Europa zijn er zo’n 100 miljoen mensen die Duits als moedertaal spreken. Dus de kans dat je Duits tegenkomt op vakantie of in je werk is erg groot. Reden genoeg om die taal te willen beheersen, of zoals Goethe zei:

“Wer nicht fremde Sprachen spricht, weiβ nicht von seiner eigenen”.

HOE LEREN WIJ DUITS?

In de onderbouw werken we met een moderne methode: Na klar. Daarin worden de vaardigheden spreken, luisteren, lezen en schrijven getraind. Daarnaast biedt de methode veel online lesmateriaal. 

Vanaf de bovenbouw is Duits een keuzevak en wordt er veel gewerkt met de methode Na klar en authentiek materiaal: krantenteksten, luisterteksten en brieven. Het accent ligt op lezen, spreken, luisteren en schrijven. In de bovenbouw werken de leerlingen ook aan projecten, lezen boeken en doen kennis op van de literatuur.

DUITS IN DE PRAKTIJK 

Juist van het gebruiken van de taal in de praktijk leer je veel. Voor Duits betekent dit dat we in de bovenbouw op vrijwillige basis een excursie naar Berlijn organiseren. Tevens zijn er uitwisselingen met scholen in Duitsland, zo legt 3Gymnasium een mondeling af in Alsdorf.

Het Goethe-traject is voor meer de dan gemiddeld getalenteerde leerlingen. Zij hebben de mogelijkheid om extra lessen te volgen en dit af te sluiten met een internationaal erkend Goethe-diploma op A2-, B1- of B2-niveau.