Magister
Magister
Economie

Houdt zich bezig met economische relaties tussen 5 groepen in een land :

consumenten

producenten

overheid

bankwezen

buitenland

Vaak gaat het bij die relaties om het maken van keuzes bij besteding van geld

Je leert bij economie naast vakinhoud ook een aantal vaardigheden. Naast wiskundige vaardigheden zoals procent rekenen, oplossen van vergelijkingen en het tekenen van grafieken is er de vaardigheid van het formuleren van een oorzaak-gevolg-redenering

Voorbeeld:  stel dat de lonen in Nederland stijgen. Het gevolg is dat consumenten meer inkomen hebben. Het gevolg daarvan is dat de vraag naar consumptiegoederen stijgt. Daardoor stijgt de prijs van die producten. Maar als prijzen stijgen, willen de mensen weer meer loon enz.

In elk beroep dat je later gaat uitoefenen krijg je te maken met economie. Zo krijg je als werknemer te maken met lonen, arbeidsvoorwaarden, belasting, vakbonden enz.

Misschien wil je later een eigen bedrijf beginnen, maar ook bij het beter begrijpen van krantenartikelen kan het vak economie handig zijn.