Magister
Magister
Frans

Voor het vak Frans werken we met Grandes Lignes. Met de nieuwste editie van deze leergang wordt aan alle leerlingen in de onderbouw een basisprogramma aangeboden. Hiermee wordt de basiskennis Frans vastgelegd. Naast vocabulaire en grammatica krijgen de verschillende vaardigheden aandacht.

Om te stimuleren de Franse taal als communicatiemiddel te gebruiken wordt het materiaal in concrete taalsituaties aangeboden (authentiek tekst- en luistermateriaal). 

Verder maken verschillende tekstsoorten het mogelijk de leerlingen te trainen in leesvaardigheid en om leesstrategieën te ontwikkelen (leerlingen leren hoe ze een tekst moeten aanpakken).

Ook is kennis van Frankrijk in de leergang verwerkt. Zo wordt er op een speelse manier kennis gemaakt met de verschillende facetten van Frankrijk, Franssprekende landen etc.

De toetsing geschiedt door middel van regelmatige schriftelijke overhoringen (veelal van het huiswerk) en proefwerken. De leerlingen kunnen naast het tekst- en oefenboek ook gebruik maken van het materiaal op de site van de methode. Dit is gemakkelijk toegankelijk via een link in Magister.

Het uitgebalanceerd geheel van theorie en oefenstof garandeert een goede aansluiting met de bovenbouw, waar verder en dieper wordt ingegaan op de lees-, luister-, schrijf- en spreekvaardigheid. Het gebruik van de methode Grandes Lignes in de onder – en bovenbouw waarborgt continuïteit.

Ook worden er op het Maurick College DELF lessen aangeboden (alleen B1 en B2). DELF is een internationaal erkend diploma in 130 landen. Met DELF ligt het accent op wat de leerlingen kunnen op communicatief niveau. DELF biedt de leerlingen de kans zich open te stellen voor andere culturen en verruimt hun blik op de wereld. DELF is vergelijkbaar met Cambridge. Met DELF laten leerlingen zien hoe vaardig en ambitieus ze kunnen zijn.

Tijdens de lessen DELF werken de leerlingen aan de vier vaardigheden (luisteren, lezen, schrijven en spreken) onder begeleiding van een Franstalige docent. De DELF lessen worden afgesloten met een examen.