Magister
Magister
Grieks

Op onze school starten wij in klas 2 met de leergang “Pallas”.

Deze cursus bestaat uit 3 delen met samenhangende verhalen, teksten en cultuurhistorische informatie rond bepaalde thema’s.

Het eerste deel handelt voornamelijk over mythologie en besteedt aandacht aan de 12 werken van Herakles, Theseus en de Minotaurus, de voorgeschiedenis en hoogtepunten van de Trojaanse oorlog met aandacht voor helden als Achilles en Ajax. Ook is er aandacht voor verhalen over Kreta, Thera, Homerus, Griekse vazen en de rol van de Griekse Mythe in de Europe-se schilderkunst.

In klas 3 wordt dit deel uitgemaakt.

In het tweede deel wordt vooral aandacht besteed aan de verhalen uit de Odyssee, de dood van Agamemnon en informatie over de Mykeense cultuur. Daarna komen verschillende aspecten van de stad Athene aan bod, zoals de architectuur, de democratie, de positie van de vrouw en slavernij. Vervolgens komen de Olympische Spelen aan de orde, de Perzische Oorlogen en de Peloponnesische oorlog.  Voorts is er aandacht voor de architectuur, de beeldhouwkunst en haar doorwerking in de Europese kunst.

In klas 4 wordt dit deel uitgemaakt en is ook de grammatica afgerond.

In het derde deel staat een keur aan Griekse schrijvers en komen de verschillende Griekse genres aan bod. Een selectie hieruit (afhankelijk van het aangewezen genre in klas 6) komt in klas 5 aan bod.

In deze methode leren de leerlingen niet alleen de taal maar ze komen ook in aanraking met het rijke cultuurbezit van het oude Hellas: mythologie - epos - drama - filosofie (dit laatste natuurlijk op bescheiden schaal) en het voortleven daarvan in de Europese cultuur.

Door de reeds opgedane kennis bij Latijn en het feit dat de leerlingen het Griekse alfabet reeds beheersen verloopt de kennismaking met het Grieks soepel.