Magister
Magister
Klassieke Culturele Vorming

In klas 4 en 5 krijgen de leerlingen van het Gymnasium, naast het vak Grieks en/of Latijn, tevens het vak Klassieke Culturele Vorming (KCV).

Het doel van KCV is de leerlingen bewust kennis laten maken met de cultuur van de Grieken en de Romeinen, maar ook met de invloed die de klassieke cultuur tot op de dag van vandaag nog altijd heeft.

Dit gebeurt aan de hand van 4 aandachtsvelden: Verhalengoed uit de Griekse en/of Romeinse mythologie en geschiedenis, Griekse en Romeinse toneelstukken, Griekse en Romeinse beeldende kunst en Griekse en Romeinse bouwkunst.

Daarnaast maken nog 3 aspecten deel uit van de stof: Filosofische ideeën uit de Oudheid, denkwijze over goden en samenleving en receptie van de oudheid.

Het actief omgaan met de oudheid en de receptie daarvan staat centraal en dus worden er tijdens de lessen regelmatig presentaties verzorgd, lesopdrachten gemaakt en huiswerk gemaakt.

Klas 4: In het 1e leerjaar KCV komen al bovengenoemde aandachtsvelden en aspecten aan bod met behulp van de boeken ‘De Klassieke Wereld’, ‘Forum’ en lesmateriaal van de vakdocent KCV..

Naast dit thema vindt er ook een meerdaagse rondreis door klassiek Griekenland plaats, waarbij de leerlingen een presentatie verzorgen. Tevens wordt er een KCV-dag georganiseerd waarin de leerlingen het klassieke verleden van Den Bosch onderzoeken door de St-Jan, het Noord-Brabants Museum en het Jeroen Bosch Centrum te bezoeken en een stadswandeling te maken.

Klas 5: In het 2e leerjaar KCV staat de bekroning van de Gymnasiale opleiding, de reis naar Rome, op het programma. Deze wordt natuurlijk grondig voorbereid in de lessen KCV, onder andere dmv. hoorcolleges en presentaties over allerhande onderwerpen. Tevens bereiden de leerlingen elk een referaat voor dat ze in Rome zullen houden.