Magister
Magister
Latijn

Op het Maurick College wordt als eerste van de klassieke talen het vak Latijn aangeboden. Dit gebeurt in de brugklas. Gedurende de eerste helft van het brugjaar maakt de leerling kennis met de klassieke oudheid via het vak Antieke Cultuur. De tweede helft van het jaar wordt besteed aan de beginselen van het vak Latijn aan de hand van de leergang “ Fortuna “. Deze bestaat uit 2 opeenvolgende delen. Elk deel kent een tekstboek en een werkboek. Het tekstboek bevat onderling samenhangende teksten, cultuurhistorie en grammatica. Het werkboek sluit hier op aan met handig oefenmateriaal.

Deel I:

Dit deel begint met uitleg over het belang van de Romeinse taal en cultuur voor ons land. Verder komen aan bod: het stichtingsverhaal van Rome, oorlogen die de oude Romeinen voerden, Rome als Republiek, verschillende aspecten uit het leven van de Romeinen, de Punische Oorlogen en de beroemde held Spartacus. Gebruik: vanaf de tweede helft van het brugjaar tot en met het eerste semester in klas 3 gymnasium.

Deel II:

Dit begint met de geschiedenis van de beroemde veldheer Julius Caesar waarna vele bekende keizers aan bod komen. Hier tussendoor gevlochten zit de bij ons  bekende opstand der Bataven. Interessant is ook het hoofdstuk over de stad Pompeï die zo zwaar getroffen werd door de uitbarsting van de vulkaan de Vesuvius. Ook wordt aandacht besteed aan de opkomst van de eerste Christenen.

Gebruik:  klas 3 tot met het derde kwartaal van klas 4 gymnasium.

Het vervolg in klas 4 en 5 bestaat uit het lezen van verschillende Romeinse schrijvers. Diverse literaire genres komen hierbij aan bod zoals: proza, poëzie en filosofie. Zo komen de leerlingen intensief in aanraking met het gedachtengoed van de Romeinen dat ons is nagelaten.

In klas 6 komt jaarlijks een ander genre aan bod met telkens een andere examen-auteur.