Magister
Magister
Lichamelijke Opvoeding

Lichamelijke opvoeding

Net als bij andere vakken worden bij het vak lichamelijke opvoeding instructie-uren en Daltonuren gegeven.  Het accent tijdens L.O. lessen bestaat uit het aanleren van de vaardigheden die tot uiting komen in de sportonderdelen spel, turnen, bewegen op muziek, atletiek en zelfverdediging. 

De vaardigheden bestaan uit:

  • Werpen en Vangen
  • Slaan en Trappen
  • Dribbelen en Drijven
  • Zwaaien en Draaien
  • Springen en Lopen
  • Balanceren en Steunen
  • Klimmen en Klauteren
  • Bewegen op Muziek
  • Zelfwerkzaamheid en Samenwerken
  • Hulpverlenen

De sportonderdelen bestaan uit:

Spel

Turnen

Bewegen op muziek

Atletiek

Zelfverdediging