Magister
Magister
Maatschappijleer

Welk profiel je ook kiest; iedereen heeft te maken met de maatschappij. Vandaar dat elke leerling in de vierde klas het vak maatschappijleer volgt. Bij dit vak komen vier thema's aan bod:

·         de Nederlandse rechtsstaat,

·         parlementaire democratie,

·         werk en inkomen,

·         de pluriforme samenleving.

Aan het eind van het vierde jaar sluit je maatschappijleer af. Je hebt dan over elk thema een proefwerk gemaakt. Daarnaast werk je aan praktische opdrachten waarbij je de leerstof in de praktijk mag brengen. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een reclamecampagne voor jongeren over digitaal pesten of het schrijven van een advies voor de Minister van Justitie om de jeugdcriminaliteit terug te dringen.