Magister
Magister
Natuurkunde

De vakken Natuurkunde en Scheikunde zijn exacte vakken, die je voor het eerst in je 2e jaar krijgt, gecombineerd  in de vorm van het vak NaSk. Voor beide vakken geldt dat je gaat bekijken hoe de wereld om ons heen in elkaar zit. Wat is nu eigenlijk materie? Wat heb je nodig om vuur te maken? Heeft licht ook een snelheid? Deze en vele andere vragen zullen al in de 2e klas behandeld worden. We zullen zo veel mogelijk proberen om je ook, met proefjes en experimenten, echt te laten zien hoe de natuur in elkaar zit.

In de hogere klassen ga je steeds meer wiskunde gebruiken tijdens de lessen. De onderwerpen uit de 2e en 3e klas (bijvoorbeeld elektriciteit, en de bouw van het atoom) komen weer terug, maar worden nu met veel meer diepgang behandeld. Ook zul je leren hoe je op een goede manier een natuurwetenschappelijk onderzoek doet. Over de stof krijg je proefwerken. Daarnaast ga je ook proefjes uitvoeren voor een punt.

Scienceplein

Op en rond de Sciencepleinen worden de vakken Biologie (vanaf de brugklas), Natuurkunde (vanaf het 2e jaar), Scheikunde (vanaf het 2e jaar) en Algemene Natuurwetenschappen-ANW(in het 4e jaar) gegeven. Voor al deze vakken geldt dat je de wereld om je heen gaat onderzoeken en proberen te verklaren. Niet alleen door theorie uit boeken te halen, maar ook door het uitvoeren van experimenten en proefjes. Ook gaan ouderejaars leerlingen op de Sciencepleinen aan de slag voor hun profielwerkstuk (in het 4e/5e jaar).