Magister
Magister
Nederlands

Op het Maurick College is het vak Nederlands erg belangrijk, omdat je aan het eind van de middelbare school niet alleen teksten goed moet kunnen lezen en begrijpen, maar ook correct Nederlands moet kunnen schrijven en spreken.

Grammatica is niet alleen nodig om goede Nederlandse zinnen te kunnen bouwen, maar je past dit ook toe bij vreemde talen, zoals Engels, Frans en Duits. Op het gymnasium speelt grammatica daarnaast een belangrijke rol bij de klassieke talen Latijn en Grieks.

De inhoud van het vak

Bij Nederlands werken wij continu aan de doorlopende leerlijnen van verschillende vaardigheden. Dit zijn de vaardigheden lezen, schrijven, spreken, luisteren, taalverwerving en reflectie. Door per vaardigheid te toetsen krijgen we een goed beeld van jouw niveau per onderdeel en kunnen we hier de juiste opdrachten bij geven.

De belangrijkste onderdelen van deze vaardigheden zijn: begrijpend lezen, grammatica, spelling, spreken, kijken en luisteren,  fictie lezen (boeken en verhalen lezen). Andere onderdelen zijn: woordenschat, informatie verzamelen en verwerken, poëzie en taalonderzoek. Deze onderdelen zijn verwerkt in opdrachten waarbij je in samenwerking met klasgenoten naar een goed eindproduct toewerkt, zoals het houden van een presentatie.

Dalton

In de instructielessen werken we vooral met de methode ’Talent’. In de daltonuren kun je tijd besteden aan de stof door middel van herhaling of verdieping met behulp van het differentiatieboek dat bij deze methode hoort.

In het eerste semester van de brugklas wordt één zogenaamd gesloten daltonuur besteed aanNederlands+. In dit uur werk je samen met je docent aan werkwoordspelling en woordenschat.