Magister
Magister
Techniek

Sinds de invoering van de basisvorming voor het voortgezet onderwijs wordt er op het Maurick College techniek gegeven.

Inmiddels zijn er binnen het onderwijs een aantal zaken veranderd en wordt er gesproken van de Nieuwe Onderbouw waarin het vak techniek naast wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie en verzorging tot het leergebied Science wordt gerekend.

De doelstelling van het vak techniek is de leerlingen op theoretische en praktische wijze kennis te laten maken met technische basisprincipes.

In het tweede leerjaar krijgen leerlingen twee aaneengesloten uren per week les. Het vak techniek is een halfjaarsvak, dat betekent dat leerlingen of in het eerste of het tweede semester les zullen krijgen.

Het technieklokaal is ingericht met werkbanken voor dertig leerlingen, boor- en zaagmachines, en een aantal andere machines.

Onderwerpen die in de les aan bod komen zijn:

kennis van materialen en gereedschappen (zowel handgereedschap als machines), veiligheid, technisch tekenen (schuine/rechte projectie, werktekening), natuurkunde (hefboomprincipe, stroomkring, versnelling/vertraging), praktische opdracht(en).

Voor de leerlingen in HAVO/VWO- en Gymnasiumgroepen zal de nadruk wat meer op het theoretische deel liggen, voor de overige klassen wat meer op het praktijkgedeelte.