Magister
Magister
Tekenen

Door te tekenen leer je naar de wereld om je heen te kijken en deze beter te begrijpen.

Op het Maurick College krijg je tekenen in de onderbouw en als examenvak in de bovenbouw. Op havo en vwo is het sinds de invoering van de tweede fase een onderdeel van KUNST algemeen (Kunst/Cultuurgeschiedenis en tekenen). Op vmbo-t 3 en 4 is tekenen een keuzevak in het eindexamenprogramma.

In veel beroepen is het belangrijk om met beelden om te gaan en deze te kunnen vormgeven. Denk maar aan architecten, planologen, tuinarchitecten, modeontwerpers, etc. Deze mensen hebben verstand van vorm, kleur, licht, ruimte en ordening.

Door te tekenen vergroot je je creativiteit en je expressieve mogelijkheden. Je leert een persoonlijke mening te vormen over kunst, cultuur en de maatschappij. 

KIJK, ALS JE TEKENT ZIE JE MEER

In het tekenonderwijs zijn er twee manieren om je beeldend te ontwikkelen:

1. Door zelf beeldend bezig te zijn; dat wil zeggen: te tekenen, te schilderen, te drukken of op een andere manier een beeld te maken.

2. Door aandachtig en gericht naar het werk van anderen te kijken; dan gaat het om het werk van beeldend kunstenaars en vormgevers, maar ook om het werk van medeleerlingen. We noemen dat 'beeldbeschouwen'.

Beide manieren komen, geheel geïntegreerd, aan bod.

Het werk van onze leerlingen is overal in het schoolgebouw te zien. Bovendien is er elk jaar een tentoonstelling van ons leerlingenwerk te zien in theater "De Speeldoos". Die jaarlijkse tentoonstelling was één van de redenen waarom aan het Maurick College de Cultuurprijs van de gemeente Vught werd toegekend.