Magister
Magister
Wiskunde

Bij het vak wiskunde wordt gewerkt met de boeken van Moderne Wiskunde. Uitgangspunten van deze methode zijn:

-   zelf werkzaam zijn
-   zelf ontdekken
-   intensief bezig zijn met wiskunde
-   inzicht in wiskunde verwerven

Deze uitgangspunten worden bereikt door steeds uit te gaan van alledaagse situaties die door middel van opdrachten worden onderzocht.

Vanaf schooljaar 2022/2023 zullen de brugklasleerlingen werken met de methode Getal & Ruimte.

Tijdens het zelfstandig werken is er ruimte om vragen te stellen aan de docent. Ook is er tijd om leerlingen individueel bepaalde onderwerpen uit te leggen. 

Door samen te praten over de opdrachten met medeleerlingen, de vakdocent of eventuele andere docenten in de daltonuren leer je wiskunde.

Per week zijn er drie lesuren vast ingeroosterd. Voor de leerling die het nodig heeft, kan er ook nog een daltonuur worden gepland. Er wordt gewerkt met behulp van een studiekalender zodat een leerling altijd kan opzoeken welke opdrachten hij/zij moet maken.

Huiswerk maken:

Opgaven die leerlingen in de les niet afkrijgen, worden als huiswerk afgemaakt. Thuis is de ideale plek om al het geleerde en gemaakte werk nog eens in alle rust op eigen tempo te bekijken. Als een leerling een opgave van het huiswerk niet snapt, kan hij/zij deze opdracht altijd weer de eerst volgende les aan de docent vragen.

Waarom wiskunde?