Magister Peppels Microsoft 365
Magister Peppels Microsoft 365
bouwverkeer

bouwverkeer

6 januari 2020

 Belangrijke mededeling in verband met het bouwverkeer

De bouw van het nieuwe Poortgebouw is inmiddels gestart. Uit veiligheidsoogpunt zal er bij de bouw van het Poortgebouw sprake zijn een strikte scheiding tussen het bouwverkeer en de verkeersstroom van de school (personeel, leerlingen en bezoekers).

Dit heeft tot consequentie dat met ingang van donderdag 14 november 2019 de poort van en naar het parkeerterrein van de Martinihal op de momenten dat er gebouwd wordt GESLOTEN zal zijn voor personeel, leerlingen en bezoekers. Deze poort zal tijdens de gehele bouwperiode alleen worden gebruikt voor bestemmingsverkeer (expeditieverkeer, etc.) en voor calamiteitendiensten. Indien er ’s avonds een activiteit in de school is, dan is de poort gewoon open.

De toegang tot de school zal tijdelijk plaatsvinden via de toegang bij de nieuwe fietsenstalling en de poort achter het noodgebouw.

(zie ook bijgevoegde plattegrond).

Terug