Magister Peppels Microsoft 365
Magister Peppels Microsoft 365

Duurzaamheid binnen het Maurick College

Water is Life
Het Maurick College heeft al jaren een zeer belangrijk duurzaam project binnen de school, ook wel bekend als Water is Life. Een samenwerkingsverband met 25 scholen wereldwijd die zich bezighouden met onderzoek op het gebied van water, duurzaamheid en klimaatproblematiek. Eens in de vier jaar worden de resultaten van deze onderzoeken aan elkaar gepresenteerd tijdens een conferentie. Leerlingen zien op deze manier dat de problemen overal plaatsvinden en dat we elkaar nodig hebben om de klimaatproblemen tegen te gaan.
 
Lokale aandacht voor duurzaamheid
Niet alleen wereldwijd besteedt de school aandacht aan duurzaamheid, zeker ook lokaal!
Te beginnen al met het schoolgebouw zelf. Het heeft een groene muur, een groen dak, zonnepanelen en overal is ledverlichting aanwezig. En wat te denken over het schoolplein: er is een boombankje van gerecycled hout, waterdoorlaatbare tegels in de fietsenstalling en een biodiversiteitstuin.

Lesprogramma's
Belangrijk voor de leerlingen is natuurlijk ook wat er aangeboden wordt in lesprogramma’s binnen de school. Bij veel lessen wordt er al aandacht besteed aan het thema duurzaamheid. Bij het vak aardrijkskunde krijgen de leerlingen les over bijvoorbeeld: omgaan met water, de ecologische voetafdruk en eerlijke handel. Onderwerpen als Tiny house, energietransitie en energieopslag komen aan bod bij het vak natuurkunde. Het vak burgerschap behandelt o.a. sociaaleconomische onderwerpen zoals de ‘wegwerpmaatschappij’.
 
Duurzaamheid in de projectweek 
Om de activiteiten met het thema duurzaamheid binnen de school nóg zichtbaarder te maken hebben er tijdens de projectweek verschillende activiteiten plaatsgevonden, zoals: een kunstwerk maken door de leerlingen op basis van zwerfafval met als thema Water is Life, sporten met zwerfafval, kledingstukken nieuw leven inblazen, verpakkingen maken van al bestaande materialen, een gesloten ecosysteem maken en teksten schrijven.

Overige educatieve activiteiten
Andere educatieve activiteiten op het gebied van duurzaamheid zijn Mauricktijd, profielwerkstukken en excursies naar bijvoorbeeld de Waterzuivering en de Amercentrale. Om het gedrag van leerlingen te stimuleren kruipen de leerlingen uit de bovenbouw in de rol van stewards. Zij surveilleren in de pauzes en zorgen ervoor dat leerlingen zorgdragen voor hun afval. Hiermee spelen zij een belangrijke rol bij het realiseren van een schoon schoolgebouw. Bij het vak burgerschap zetten de leerlingen zich in voor het schoonhouden van de directe schoolomgeving door wekelijks zwerfafval te prikken.

De school vindt het belangrijk dat de leerlingen zich bewust worden van de klimaatproblematiek en duurzaamheid. Doen we het altijd goed? Kunnen we altijd alleen maar goede voorbeelden laten zien? Was het maar waar. Goed is om altijd kritisch te blijven. Dat zorgt alleen maar meer voor de bewustwording bij de leerlingen en betere keuzes. En daar dragen wij als school graag een steentje aan bij.