Magister Peppels Microsoft 365
Magister Peppels Microsoft 365

Organisatie

Onder verantwoordelijkheid van de rector is de directie van het Maurick College belast met de dagelijkse leiding van de school. 

De schoolleiding van het Maurick College wordt gevormd door de directie van de school en het team van coördinatoren.

Directie

De directie geeft leiding aan de organisatie van de school, ontwikkelt het strategisch beleid van de school, stimuleert en initieert onderwijsvernieuwing en ziet erop toe dat iedereen binnen de school optimaal tot zijn/haar recht komt.

Coördinator

De coördinator begeleidt, coacht en geeft leiding aan een vaste groep docenten. De coördinator implementeert samen met een directielid het beleid op opleidingsniveau. Verder monitort de coördinator de onderwijsresultaten binnen de afdeling en stuurt (bij) op het onderwijsleerproces.  

Mentor

De mentor is de belangrijkste schakel tussen school, leerlingen en ouders en licht ouders, school en leerlingen in op alles wat van belang kan zijn voor goed onderwijs aan de leerlingen van zijn mentorklas. De mentor bewaakt de prestaties en het welzijn van zijn mentorleerlingen en de mentorklas in het algemeen.

Overige besturen en commissies:

Leerlingenbestuur

Ouderraad

Medezeggenschapsraad

GSA