Magister Peppels Microsoft 365
Magister Peppels Microsoft 365

Organisatie

Onder verantwoordelijkheid van de rector is de directie van het Maurick College belast met de dagelijkse leiding van de school. 

De schoolleiding van het Maurick College wordt gevormd door de directie van de school en het team van coördinatoren.

Overige besturen en commissies:

Leerlingenbestuur

Ouderraad

Medezeggenschapsraad

GSA