Magister Peppels Microsoft 365
Magister Peppels Microsoft 365

Over het Maurick College

Het Maurick College is een scholengemeenschap voor vmbo, havo en vwo. Onze school is een ontmoetingsplek voor iedereen, ongeacht achtergrond, geloofsovertuiging en niveau. Dit past in onze daltonfilosofie, waarin zelfstandigheid, samenwerken en kiezen in verantwoordelijkheid de drie pijlers van dalton vormen. Het Maurick College is een scholengemeenschap waar het welzijn en het talent van de leerling voorop staan. 

  • Onze scholengemeenschap is een realistische weergave van de maatschappij: leerlingen van alle opleidingen ontmoeten elkaar hier. 
  • Het schoolgebouw is vriendelijk en toegankelijk waardoor de leerlingen zich er snel thuis voelen.
  • De daltonwerkwijze bereidt de leerlingen goed voor op het MBO, HBO of de universiteit.
  • De leerlingen leren kritisch naar hun eigen ontwikkeling en leerproces te kijken. 
  • Het uitgangspunt is dat de leerling zijn unieke talent ontplooit en zich ontwikkelt tot een zelfstandig persoon die midden in de maatschappij staat.

Bekijk voor meer informatie onze informatiebrochure, het jaarverslag 2023 en onze missie en visie.

Het Maurick College valt onder het bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.