Magister Peppels Microsoft 365
Magister Peppels Microsoft 365
Schoolgids 2022-2023
Introductie

Het Maurick College in Vught is een ontmoetingsplek waar jongeren van 12 tot 18 jaar naar toe komen om te leren en om hun diploma te halen. Maar er is meer: je komt ook naar de school om wegen te verkennen naar wie je wilt en kunt zijn, elkaar te spreken en elkaar te vertellen over je belevenissen van alledag en over je dromen van de toekomst.

In deze schoolgids geven wij informatie over de organisatie en de inhoud van het onderwijs op het Maurick College. Onderdeel van deze schoolgids is de jaarplanning, waar alle relevante data terug te vinden is. Actuele zaken zijn tevens op de website en in de nieuwsbrief terug te vinden. 

Docenten en onderwijsondersteunend personeel verzorgen niet alleen lessen aan leerlingen, maar maken ook deel uit van de leefgemeenschap met de leerlingen. Zo zijn de op de school werkzame personen naast het lesgeven bezig met begeleiding, zijn ze in veel gevallen een klankbord voor leerlingen en dragen ze bij aan de brede vorming en opvoeding.

Ook wordt, door de vele activiteiten buiten het lesgeven om, bijgedragen aan een brede oriëntatie van de leerling. Zo zijn er sportactiviteiten, is er muziek, toneel en dans, zijn er veel excursies waarbij leerlingen theorie en praktijk leren verbinden. Je leert dus in verbinding met de omgeving en leert jouw plaats in die omgeving bewust in te vullen. Ons nieuwe schoolplan onderstreept het belang dat wij toekennen aan het verbinden van de praktijk en school. Leren doe je op het Maurick dus niet alleen op school. 

Het Maurick College probeert – indachtig de daltonuitgangspunten - veel aandacht te besteden aan verschillen tussen leerlingen. De school stelt zich ten doel om ieders talent optimaal te ontwikkelen. Hierdoor is het soms mogelijk, dat je bijvoorbeeld een vak een jaar eerder af kunt sluiten of dat jouw programma er net iets anders uitziet.

Het Maurick College is een internationaal georiënteerde school met een breed netwerk aan scholen over de gehele wereld. Dit komt onder meer tot uitdrukking in de tweejaarlijkse wereldwijde conferentie “Water is life”, waarvan het Maurick College de medeoprichter is, maar ook door de vele uitwisselingen en excursies binnen onze vier opleidingen. Het kennismaken met andere wereldburgers en culturen draagt bij aan de vorming van de leerling als jongvolwassene in een toenemende globaliserende wereld.

De school werkt met de daltonwerkwijze. De school is daardoor aantrekkelijk voor veel leerlingen. De zelfstandigheid en de vaardigheid van het samenwerken die leerlingen daardoor opdoen zal je niet alleen in de vervolgstudie, maar ook in je verdere loopbaan van nut zijn.

Namens de directie en schoolleiding,

dr. B.J.L. van den Anker MBA,

rector

 

De schoolgids kan digitaal bekeken worden, maar is hier ook als pdf te downloaden.