Magister Peppels Microsoft 365
Magister Peppels Microsoft 365

Schoolgids 2024-2025

Proefwerken en schoolexamens

Het schooljaar is ingedeeld in twee semesters en ieder semester is verdeeld in twee periodes. In de examenklassen, havo 4 en vwo 5 wordt elke periode met een schoolexamenweek afgesloten. In de onderbouw, vmbo-t klas 3 en vwo 4 en 5 wordt alleen het einde van een semester afgesloten met een proefwerkweek/schoolexamenweek.

De examenklassen hebben drie periodes, havo 4 en vwo 5 hebben vier periodes.

Veelal krijgen de leerlingen in de proefwerkweek/schoolexamenweek gecoördineerde proefwerken/schoolexamens, dat wil zeggen dat alle leerlingen in een leerjaar eenzelfde proefwerk maken.

Onderbouw (klas 1-2-3)

Gedurende iedere periode mag er getoetst worden volgens een vooraf gemaakt rooster, zodat elk belanghebbend vak gelegenheid heeft voldoende toetsen af te nemen. Ter bescherming van de leerlingen kunnen in één week maximaal drie proefwerken ingeroosterd worden. In de proefwerkweek worden per dag maximaal twee toetsen gegeven. (Tijdsduur: 45 of 90 minuten). 

Bovenbouw (vmbo klas 3-4, havo klas 4-5 en vwo klas 4-5-6)

De docenten schrijven hun toetsen, idioomwerken, handelingsdelen en praktische opdrachten (po’s) bij de betreffende coördinatoren in. Per week mogen drie zwaarwegende toetsen afgenomen worden. Daarnaast kunnen nog idioomtoetsen plaatsvinden en/of moeten handelingsdelen/po’s ingeleverd worden.

In de schoolexamenweken worden per dag maximaal twee toetsen gegeven.

(Tijdsduur: afhankelijk van de soort toets; mondeling, schriftelijk, luistervaardigheid. Schriftelijke toetsen kunnen variëren van 40, 80 tot 150 minuten, exclusief de tijd voor de leerling met faciliteiten).