Magister Peppels Microsoft 365
Magister Peppels Microsoft 365

Schoolgids 2024-2025

De onderbouw

Het basisuitgangspunt van het lesprogramma in de onderbouw is de inrichting van de leerstof in zeven leergebieden: Nederlands, Engels, wiskunde, mens en maatschappij, mens en natuur, kunst en cultuur en bewegen en sport. Daarnaast zijn er nog de aan een specifieke opleiding gerelateerde vakken, zoals Latijn en Grieks op het gymnasium en de door de school aangewezen vakken, zoals burgerschap en mediawijsheid. 

Naast het gymnasium wordt de onderbouw (klas 1 en klas 2) gekenmerkt door de dakpanklassen basis-/kaderberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte/vmbo-t, vmbo-t/havo en havo/vwo. Het Maurick College kiest bewust voor een tweejarige brugperiode met als doel dat een kind zich maximaal kan ontplooien en zijn talent optimaal kan benutten. Met het daltononderwijs als concept krijgen leerlingen de kans door te stromen naar een ander niveau.

In de onderbouw van het vmbo worden de leerlingen voorbereid op hun profiel (Zorg en Welzijn) en leerwegkeuze (kaderberoeps- of basisberoeps). In het tweede jaar wordt gestart met de keuzebegeleiding voor leerjaar 3 aan de hand van de lessen Praktische Profiel Oriëntatie (PPO).

In de dakpanklassen kaderberoepsgerichte/vmbo-t, vmbo-t/havo en havo/vwo wordt op het middenniveau lesgegeven. Na twee jaar worden de leerlingen gedetermineerd en bevorderd op een onderwijstype, dat past bij het kind. Voor bevordering zijn de behaalde rapportcijfers van ieder vak aan het einde van het schooljaar leidend. Het rapportcijfer van ieder vak is een voortschrijdend gemiddelde. De bevorderings- en determinatienormen kunt u vinden op onze website www.maurickcollege.nl.

De lessentabel van het eerste brugjaar vmbo-t/havo, havo/vwo is zo ingericht, dat een leerling na het eerste brugjaar nog van richting kan veranderen. De gymnasiumleerlingen hebben gedurende een half jaar een wekelijkse les in het vak Latijn. Na een aantal snuffellessen van het vak Latijn kunnen de havo/vwo leerlingen ervoor kiezen om in de tweede helft van het schooljaar dit vak te volgen. Zodoende kan een overgang vanuit een havo/vwo brugklas naar het tweede jaar van het gymnasium bewerkstelligd worden.

Het vak Cambridge Engels wordt op de havo/vwo en de gymnasiumafdeling aangeboden, als versterking van het vak Engels. Het Maurick College wil hiermee inspelen op de behoeftes van leerlingen en de eisen voor het examen en verdere vervolgopleidingen. Als een leerling van de eerste klas vmbo-t/havo wil doorstromen naar twee havo/vwo kan hij in de tweede helft van het jaar Cambridge Engels volgen in dalton om zo de overgang naar havo/vwo te bewerkstelligen. De leerlingen wordt de mogelijkheid geboden om verschillende internationaal erkende diploma’s te halen van de Universiteit van Cambridge. De Universiteit van Cambridge heeft een aantal examens Engelse taalvaardigheid ontwikkeld die internationaal gelden als standaard. De bijbehorende diploma’s worden Cambridge Certificates genoemd. De bekendste diploma’s zijn het First Certificate in English (FCE), het Certificate of Advanced English (CAE) en het Certificate of Proficiency in English (CPE). De Universiteit van Cambridge en de British Council nemen zelf de correctie en beoordeling van deze internationaal erkende certificaten voor hun rekening. Voor het examen dienen de leerlingen goed te presteren op alle aspecten van de Engelse taal. Dit betekent dat zowel de spreekvaardigheid, de leesvaardigheid, de schrijfvaardigheid als de luistervaardigheid op voldoende niveau moeten worden afgesloten.

Leerlingen in de onderbouw kunnen ook gebruik maken van onze activiteiten onder de paraplu van de Maurick Talent Academy (MTA). Voor meer informatie over MTA verwijzen wij u naar het hoofdstuk hierover verderop in deze schoolgids.