Magister Peppels Microsoft 365
Magister Peppels Microsoft 365

Onderwijsaanbod

Het Maurick College kent vijf soorten brugklassen: vmbo-basis brugklas, vmbo-k/t-brugklas, vmbo-t/havo-brugklas, havo/vwo-brugklas en gymnasiumbrugklas. In de onderbouw van het vmbo worden de leerlingen voorbereid op hun profielkeuze en op hun leerwegkeuze (basisberoeps, kaderberoeps of theoretisch).

In het tweede jaar geldt een verlengde brugperiode voor vmbo(t)/havo en havo/atheneum. 

De bovenbouw vmbo biedt wat betreft de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg alleen het profiel zorg en welzijn aan. De theoretische leerweg biedt alle profielen aan. 

In de bovenbouw havo, atheneum en gymnasium spelen verschillen in profielkeuze een rol in de groepering van de leerlingen.

Tweejarige brugperiode
Het Maurick College heeft een tweejarige brugklas. In de brugklassen krijgen de leerlingen de tijd en ruimte om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Op basis van hun resultaten, werkhouding en belangstelling kunnen leerlingen na het eerste leerjaar doorstromen naar een hoger niveau. Aan het eind van het tweede schooljaar wordt pas bepaald welk niveau het beste bij de leerling past.