Magister
Magister
Onderwijsaanbod

Het Maurick College kent vijf soorten brugklassen: vmbo-basis brugklas, vmbo-k/t-brugklas, vmbo-t/havo-brugklas, havo/vwo-brugklas en gymnasiumbrugklas. In de onderbouw van het vmbo worden de leerlingen voorbereid op hun profielkeuze en op hun leerwegkeuze (basisberoeps, kaderberoeps of theoretisch).

In het tweede jaar geldt een verlengde brugperiode voor vmbo(t)/havo en havo/atheneum. 

De bovenbouw vmbo biedt wat betreft de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg alleen het profiel zorg en welzijn aan. De theoretische leerweg biedt alle profielen aan. 

In de bovenbouw havo, atheneum en gymnasium spelen verschillen in profielkeuze een rol in de groepering van de leerlingen.