Magister Peppels Microsoft 365
Magister Peppels Microsoft 365

Aanmelden schooljaar 2023/2024

Aanmelding en inschrijving
Leuk dat uw kind de keuze heeft gemaakt om naar het Maurick College te gaan! 

Heeft u nog vragen met betrekking tot de aanmelding? Dan kunt u een e-mail sturen naar aanmelding@maurickcollege.nl. 

De verdeling 2023-2024
Het Maurick College kent een beperkt aantal plaatsen voor het brugklasjaar, in totaal 369, die naar evenredigheid van niveau zijn verdeeld. Deze verhouding is gebaseerd op de aanmeldingen van de afgelopen vijf jaar. Bovenstaande verdeling betekent een verhouding van 40 staat tot 60 voor het vmbo basis, vmbo kader/vmbo-tl en vmbo-tl/havo en respectievelijk het havo/vwo en gymnasium. Bij overschrijding van het maximaal aantal leerlingen wordt er op alle niveaus, dus ook op het gymnasium, geloot. Deze loting vindt plaats onder toeziend oog van een notaris.

Voorrang
Aangemelde leerlingen van wie een broer of zus al is toegelaten tot het Maurick College, hebben voorrang en hoeven niet deel te nemen aan de loting. Bij het vmbo-basis en vmbo-kader/vmbo-tl geldt dat leerlingen uit de gemeente Vught voorrang hebben.

Uitslag loting
De uitslag van de loting is per mail bekendgemaakt. Leerlingen die uitgeloot zijn, zijn op de wachtlijst geplaatst.

 

Brief aanvullende informatie aanmelding