Magister Peppels Microsoft 365
Magister Peppels Microsoft 365

Digitalisering binnen het Maurick College

Het Maurick College is een scholengemeenschap die met haar daltonfilosofie met de tijd mee wil gaan. Het gebruik van ICT-middelen in ons onderwijsbestel en in het bijzonder in ons daltonconcept valt hierin niet meer weg te denken. Het Maurick College ziet het gebruik van technologie als een krachtig en toegankelijk middel om kansen en keuzes te creëren voor ieder individu. ICT is ondersteunend in alle vijf de daltonprincipes, waaronder zelfstandigheid, samenwerken en effectiviteit.

Het gebruik van technologie en ICT-middelen betreft niet alleen ondersteuning bij de verschillende vakken, maar ook ondersteuning bij de ontwikkeling van vaardigheden. Het gebruik van ICT vraagt vaardigheden op het gebied van communiceren, samenwerken, zelfkritisch beschouwen en creatief denken op, waarbij de kracht van de keuze duidelijk naar voren komt. Het maken van bijvoorbeeld een nieuwe vorm van presentaties op je device en coderen/programmeren met je device doen juist een beroep op de genoemde vaardigheden. Bovengenoemde vaardigheden sluiten perfect aan op de 21e-eeuwse vaardigheden die zijn gepubliceerd door het SLO (2017).

Op het Maurick College streven we naar collega’s die bekwaam zijn in het inzetten van ICT-middelen. In ons onderwijs is er sprake van een combinatie van didactische strategieën, waarbij traditioneel en digitaal onderwijs in elkaar opgaan.

Met deze beschreven visie is het uitgangspunt van het Maurick College, dat iedere leerling van het Maurick College dagelijks een device tot zijn beschikking heeft. Op het Maurick College is gekozen om gebruik te maken van een iPad. Meer informatie over het gebruik hiervan, kunt u lezen door op onderstaande button te klikken.

Meer over de iPad

Peppels

Sinds schooljaar 2022-2023 wordt de iPad nog actiever in de les gebruikt middels het onlineprogramma Peppels. Dit programma is een online leeromgeving en past binnen de daltonpijlers die het Maurick College kent binnen haar onderwijs.

Meer over Peppels

Magister

Het Maurick College maakt gebruik van Magister. In de website of app van Magister vind je de actuele informatie: roosters en roosterwijzigingen, berichten en mededelingen en cijfers.

Links naar handige documenten:

- Digitaal inschrijven voor daltonuren
- Informatie voor leerlingen 18 jaar en ouder

Contact

Bij vragen kan er contact worden opgenomen via mail:

ICT - ict.helpdesk@maurickcollege.nl
Magister - magister.helpdesk@maurickcollege.nl
Peppels - peppels.helpdesk@maurickcollege.nl