Magister Peppels Microsoft 365
Magister Peppels Microsoft 365

Daltonschool

Daltonuur = maatwerk

Op het Maurick College leert de leerling zelf keuzes te maken in zijn aanpak en planning. Hij is zo meer betrokken bij zijn eigen leerproces. Het derde en vijfde uur zijn op het Maurick College daltonuren waarin de leerling zelf kiest aan welk vak hij gaat werken. Hij bepaalt tevens bij welke docent en in welk lokaal hij aan dit vak gaat werken. De leerling dient individueel of samen zelfstandig te werken en plant de daltonuren met behulp van een speciale agenda, de daltonplanner, die alle leerlingen gebruiken.

Voordelen daltononderwijs
  • de leerling kan extra vragen stellen en zo meer individuele begeleiding krijgen
  • de leerling kan alle docenten raadplegen tijdens de daltonuren
  • de leerling en docent leren elkaar beter kennen en dit zorgt voor meer wederzijds vertrouwen
  • de leerling kan verdieping zoeken bij vakken waar zijn persoonlijke interesse ligt
  • de leerling heeft de mogelijkheid om vakken buiten het curriculum te volgen.
  • de leerling kan zelf kiezen of hij in een vaklokaal gaat werken of op het stilteplein
  • de leerling kan met anderen samenwerken aan projecten
  • de leerling kan de prestaties en voortgang bespreken met de vakdocent tijdens een daltonuur

Reflectie vloeit voort uit de drie waarden van het daltononderwijs op onze school. Dit geldt voor zowel de leerlingen als de docenten. Er wordt actief gestuurd op het leren reflecteren. De docent begeleidt zijn leerlingen zodanig dat zij leren verantwoorde keuzes te maken, zelfstandig te worden, samen te werken en initiatief te ontplooien.

Voor zijn medewerkers wil het Maurick College een prettige en stabiele werksfeer bieden, waarin ook voor hen ruimte is om te leren en nieuwe ervaringen op te doen. Medewerkers van het Maurick College zijn bekwame, zelfbewuste en initiatiefrijke vakmensen. Binnen de inzichten van het Dalton-concept stimuleren zij leerlingen om hun kwaliteiten zo goed mogelijk te benutten.

Klik hier voor het Daltonboek.

Overzicht-dalton.png