Magister Decanaat Schoolgids
Magister Decanaat Schoolgids
Burgerschap

Leerlingen leven tegenwoordig in een steeds internationaler georiënteerde samenleving. De internationale oriëntering heeft niet alleen te maken met het feit dat een leerling veel meer over de wereld weet via internet en televisie, maar er zijn ook steeds meer mensen in de samenleving die hun oorsprong niet in Nederland hebben. Om in die maatschappij goed te kunnen functioneren is het van belang voor alle leerlingen, ongeacht welke afkomst, zich een goed beeld te vormen van de medemens. Ook leren de leerlingen om een open houding te ontwikkelen richting andere mensen en belangstelling hebben voor de medemens. Het is belangrijk kennis te hebben van cultuur, overtuigingen, ideeën van anderen. 

Een brede vorming en kritische houding is nodig om te voorkomen dat leerlingen vervallen in stigma’s. Leerlingen moeten bewust bezig zijn met het gedachtegoed achter verschillende culturen en dit niet alleen vanuit een boek, maar dit ook te beleven. Om open te kunnen staan voor andermans cultuur, is ook basiskennis van de eigen cultuur, waarden en normen van belang.

In de onderbouw wordt voortaan het vak Burgerschap gegeven zodat leerlingen meer te weten komen over essentiële thema’s, zoals omgaan met verschillen, omgaan met conflicten, solidariteit en duurzaamheid. In de bovenbouw worden leerlingen verder betrokken bij maatschappelijk thema’s dankzij het vak maatschappijleer. Er heeft in schooljaar 2020-2021 een pilot burgerschap in klas 2 gedraaid en het vak zal in schooljaar 2021-2022 in de brugklas en in een aantal derde klassen worden gegeven.