Magister Peppels Microsoft 365
Magister Peppels Microsoft 365

Schoolgids 2023-2024

Burgerschap

De school is een minimaatschappij en voor leerlingen een oefenplaats voor democratie en het omgaan met diversiteit. Leerlingen leren hoe ze actief kunnen deelnemen aan een democratische cultuur door samen beslissingen te nemen en door hun mening te uiten. Burgerschapsonderwijs daagt leerlingen uit om verbanden te leggen tussen hun eigen leefwerelden en grotere en actuele maatschappelijke vraagstukken. Een brede vorming en kritische houding is nodig om te voorkomen dat leerlingen vervallen in stigma’s. Leerlingen moeten bewust bezig zijn met het gedachtegoed achter verschillende culturen c.q. oriëntaties en niet alleen vanuit een boek, maar dit ook te beleven. Om open te kunnen staan voor andermans cultuur/oriëntatie, is ook basiskennis van de eigen cultuur, waarden en normen van belang.

In de onderbouw wordt voortaan het vak Burgerschap gegeven zodat leerlingen meer te weten komen over essentiële thema’s, zoals omgaan met verschillen, omgaan met conflicten, solidariteit en duurzaamheid. In de bovenbouw worden leerlingen verder betrokken bij maatschappelijk thema’s dankzij het vak maatschappijleer. Er heeft in schooljaar 2020-2021 een pilot burgerschap in klas 2 gedraaid. De positieve ervaringen hebben ervoor gezorgd dat we door zijn gegaan met het vak Burgerschap. Door middel van een doorgroeimodel willen we het aantal klassen gefaseerd toe laten nemen. In schooljaar 2022-2023 zullen klas 1 en klas 2 het vak Burgerschap krijgen. Met blijvende ervaringen breiden we in schooljaar 2023-2024 uit naar klas 1, 2 en 3.