Magister Peppels Microsoft 365
Magister Peppels Microsoft 365

Schoolgids 2024-2025

Buitenlesactiviteiten
Doelstellingen van de buitenlesactiviteiten

Het Maurick College organiseert jaarlijks vele buitenlesactiviteiten. De buitenlesactiviteiten zijn gericht op het bereiken van de volgende doelstellingen: 

  • Het verdiepen of uitbreiden van de lesstof;
  • Het opbouwen of versterken van een coöperatieve sfeer in de groep of de klas;
  • Het versterken van de schoolidentiteit als een werkgemeenschap van leerlingen en docenten;
  • Het bieden van kansen aan leerlingen om zelfstandig waardevolle initiatieven voor de gemeenschap te nemen en uit te voeren.

Het Maurick College bevordert en stimuleert vanuit zijn beleid allerlei activiteiten.

Commissie Buitenles Activiteiten (CBA)

De coördinatie van de buitenlesactiviteiten wordt verzorgd door de commissie buitenlesactiviteiten (CBA), bestaande uit een roostermaker en een directielid. Zij toetst voorgenomen initiatieven aan het directiebeleid inzake buitenlesactiviteiten. De commissie vergadert wekelijks op een vast tijdstip.

Activiteiten

Buitenlesactiviteiten zijn er in vele soorten en maten voor allerhande verschillende doelgroepen. Sommige activiteiten horen tot een jarenlange, vaste traditie van de school. Andere activiteiten worden eenmalig georganiseerd.

Bezoek aan theater, musea en dergelijke
Het initiatief voor het georganiseerd bezoek aan theatervoorstellingen of musea ligt bij de vaksecties. Eveneens op voorstel van vaksecties kunnen schrijvers op school worden uitgenodigd of kunnen - op beperkte schaal - theaterproducties in het lesprogramma op school worden opgenomen.

Eigen buitenlesproducties
Elk jaar worden door secties, individuele docenten e.d. talrijke eigen buitenlesproducties georganiseerd. Sommige van deze producties hebben reeds een zeer lange traditie, zoals het Mauricktheater. Andere activiteiten hebben sinds enkele jaren een vaste plaats verworven, zoals de expositie van werkstukken in Theater De Speeldoos in Vught, het Maurick Muziek Concours en de dansshow van Maurick Dance Academy.

Maurick Talent Academy
De sportdocenten van het Maurick College houden zich bezig met het verbeteren van het leerklimaat voor sporttalent. Voor leerlingen zijn er vier verschillende sportprogramma’s ontwikkeld. In deze programma’s worden sporters uitgedaagd om de grenzen van hun talent op te zoeken. Meer informatie vindt u terug onder de paragraaf "Maurick Talent Academy".

Maurick Dance Company
Eén van de activiteiten waar leerlingen in de daltonuren voor kunnen kiezen is het dansen. De belangstelling hiervoor is zodanig dat op school een danscultuur is ontstaan die geleid heeft tot het ontstaan van de Maurick Dance Company. Leerlingen die daarvoor geselecteerd worden, krijgen ook buiten de reguliere schooltijden danstrainingen. Zij treden ook buiten de school op. Meer informatie vindt u terug onder de paragraaf “Maurick Dance Company”.

Sportactiviteiten
Jaarlijks worden er door de sportcommissie van het leerlingenbestuur en de docenten Lichamelijke Opvoeding sportactiviteiten georganiseerd voor de leerlingen. In de afgelopen jaren hebben hockey-, dodgebal-, softbal-, frisbee-, atletiek-, dans-, turn-, tennis- en voetbalteams regionaal uitstekende prestaties geleverd. Ook wordt jaarlijks deelgenomen aan Olympic Moves in Amsterdam. Dit is een competitie in diverse sporten tussen verschillende scholen in het voortgezet onderwijs. Daarnaast organiseren we hardlooptrainingen waarna we met leerlingen en docenten deelnemen aan verschillende hardloopevenementen, zoals de Zevenheuvelenloop in Nijmegen en de Vestingloop in 's-Hertogenbosch.