Magister Peppels Microsoft 365
Magister Peppels Microsoft 365
maatregelen coronavirus (mondkapje)

maatregelen coronavirus (mondkapje)

5 oktober 2020

In aanvulling op eerdere communicatie m.b.t. coronamaatregelen voor schooljaar 2020- 2021 wil ik u graag attenderen op het volgende. In het voortgezet onderwijs geldt vanaf 5 oktober een dringend advies om buiten de les mondkapjes te dragen. Dit geldt in alle situaties waar de 1,5 meter tussen leerling en docent niet te waarborgen is, zoals op gangen en in aula’s tijdens bijvoorbeeld leswisselingen en pauzes. In klassikale lessituaties waarin leerlingen zitten is deze advisering niet van toepassing.

Het dragen van mondkapjes is nadrukkelijk een aanvulling op onze basisregels en geen vervanging daarvan. Het dragen van een mondkapje wordt geadviseerd in situaties waarbij de 1.5 meter tussen leerling en medewerker niet gewaarborgd kan worden. Het blijft daarbij van belang om afstand te houden, handen te ontsmetten, in de ellenboog te hoesten en thuis te blijven bij klachten en besmetting van een huisgenoot. Deze oproep is een appel, maar geen verplichting. We hopen echter wel, dat zoveel mogelijk medewerkers én leerlingen in de beschreven context gehoor geven aan deze oproep, om voor iedereen een veilige schoolomgeving te kunnen bieden.

Goede ventilatie is noodzakelijk voor een gezond en prettig binnenklimaat. De eisen voor ventilatie van schoolgebouwen zijn vastgelegd in het Bouwbesluit. Vanuit het ministerie is gevraagd om na te gaan of de scholen voldoen aan deze ventilatie-eisen.

Voor iedere OMO-school is in beeld gebracht wat voor ventilatiesysteem het schoolgebouw heeft en of het systeem voldoet aan de voorgeschreven eisen. Daaruit is naar voren gekomen dat het systeem op het Maurick College op orde is. Om de eventuele risico’s op verspreiding van het virus zo klein mogelijk te maken zijn daar waar nodig, direct na de zomer maatregelen genomen (zoals het openzetten van ramen en deuren). Het Maurick College biedt een veilig binnenklimaat.

Met vriendelijke groet,

Namens de schoolleiding,

Ben van den Anker

Rector

 

Terug