Magister Decanaat Schoolgids
Magister Decanaat Schoolgids
Onderwijsaanbod

De school kent vijf soorten brugklassen: vmbo- kader- en basisberoepsbrugklas, vmbo(t)-brugklas, vmbo-t/havo-brugklas, havo/vwo-brugklas en gymnasiumbrugklas. 

In de onderbouw van het VMBO worden de leerlingen voorbereid op hun sector (Zorg en Welzijn) en leerwegkeuze (kaderberoeps- of basisberoeps).

In het tweede jaar geldt, behalve voor 2 gymnasium, een verlengde brugperiode voor vmbo(t)/havo en havo/atheneum.

In het derde leerjaar zijn er afzonderlijke vmbo(t)-, havo-, atheneum- en gymnasiumklassen.

De bovenbouw vmbo biedt wat betreft de kaderberoepsgerichte - en basisberoepsgerichte leerweg de sector Zorg en Welzijn aan. De theoretische leerweg biedt alle sectoren aan.

In de bovenbouw havo, atheneum en gymnasium spelen verschillen in profielkeuze een rol in de groepering van de leerlingen.