Magister Decanaat Schoolgids
Magister Decanaat Schoolgids
Onderwijsaanbod

Het Maurick College kent vijf soorten brugklassen: vmbo-basis brugklas, vmbo-k/t-brugklas, vmbo-t/havo-brugklas, havo/vwo-brugklas en gymnasiumbrugklas. In de onderbouw van het vmbo worden de leerlingen voorbereid op hun profielkeuze en op hun leerwegkeuze (basisberoeps, kaderberoeps of theoretisch).

In het tweede jaar geldt, behalve voor 2 gymnasium, een verlengde brugperiode voor vmbo-basis, vmbo-k/t, vmbo(t)/havo en havo/atheneum. 

In het derde leerjaar zijn er afzonderlijke vmbo-basis-, vmbo-kader-, vmbo-t-, havo-, atheneum- en gymnasiumklassen.

De bovenbouw vmbo biedt wat betreft de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg alleen het profiel zorg en welzijn aan. De theoretische leerweg biedt alle profielen aan. 

In de bovenbouw havo, atheneum en gymnasium spelen verschillen in profielkeuze een rol in de groepering van de leerlingen.