Magister Peppels Microsoft 365
Magister Peppels Microsoft 365

Schoolgids 2023-2024

Ouderraad

Het Maurick College kent een Ouderraad. Deze bestaat uit ouders/verzorgers van leerlingen. Het doel van de Ouderraad is de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen. De onderwerpen overstijgen altijd het individuele leerling/ouderbelang. Je kunt hierbij denken aan het beleid ten aanzien van mobiele telefoons in de klas, het daltononderwijs in de praktijk, het gebruik van tablets en laptops tijdens de lessen, het reis- en uitwisselingsbeleid en de gezonde en duurzame school. De Ouderraad tracht haar doel te bereiken door onder meer:

  • Als vertegenwoordiger namens de ouders overleg te voeren met de directie, initiatieven te nemen die de samenwerking met de school ten goede komen en te overleggen met de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad;
  • Als platform van overleg te fungeren voor de oudergeleding van de medezeggenschapsraad;
  • Thema-avonden voor ouders te organiseren over actuele of belangwekkende onderwerpen met betrekking tot jongeren, zoals: social media, seksualiteit, alcohol en drugs (klik hier voor een presentatie van een eerdere thema-avond);
  • Mee te denken over het daltononderwijs en ontwikkelingen hierin, de visie van de school en de toepassing hiervan in de praktijk;
  • Aandacht te besteden aan bijzondere momenten en vieringen van de school;
  • Het lichtplafond in de hal met kunstwerken van leerlingen in stand te houden en te vernieuwen (een cadeau van de ouders aan de school). Zie https://www.instagram.com/lichtplafond/;
  • Ouders in te schakelen bij activiteiten binnen en buiten de school;
  • Voorlichting te geven over de Ouderraad op de jaarlijkse open dag en bij ouderinformatie-avonden in de brugklas.

Ledenlijst ouderraad

20240314-Ouderraad-leden.jpg

Heb je interesse in het werk van de Ouderraad en wil je graag meepraten over actuele onderwerpen rondom en binnen het Maurick College, mail ons. De Ouderraad is te bereiken via ouderraad@maurickcollege.nl.