Magister Peppels Microsoft 365
Magister Peppels Microsoft 365

Aanmelden schooljaar 2024 - 2025

In 's-Hertogenbosch en Vught wordt er gewerkt met centrale toewijzing. Daardoor is de aanmeldprocedure op het Maurick College dit jaar veranderd. Leerlingen geven bij het aanmelden een eerste, tweede en derde keuze op. Als er teveel brugklasaanmeldingen zijn voor een bepaalde school, worden er leerlingen op de school van hun tweede of derde keuze geplaatst. De centrale toewijzing wordt geregeld via een speciaal computersysteem. Op deze manier worden zoveel mogelijk leerlingen op de school van hun eerste voorkeur geplaatst. Het Maurick College kent 400 plaatsen voor het brugklasjaar, die naar evenredigheid van niveau worden verdeeld. Aangemelde leerlingen van wie een broer of zus al is toegelaten tot het Maurick College worden automatisch geplaatst. 

Vanaf 25 maart tot en met uiterlijk 31 maart kunt u uw kind digitaal aanmelden. Naast de digitale aanmelding dient u uw kind op 2 of 3 april fysiek aan te melden op het Maurick College. 

De informatie over de centrale aanmelding en het toelatingsbeleid is te vinden via de onderstaande buttons.

Stappenplan aanmelding brugklassen schooljaar 2024-2025

Toelatingsbeleid aanmelding schooljaar 2024-2025

Toelating 

Schema-advies-en-niveau.png

Video aanmeldingsprocedure Bossche scholen