Magister Peppels Microsoft 365
Magister Peppels Microsoft 365

Internationalisering 

Global Citizen School

Het Maurick College is een Global Citizen School: een school waar internationalisering en wereldburgerschap een vanzelfsprekend en vast onderdeel van het onderwijs zijn en waar leerlingen worden opgeleid tot wereldburger. Het Erasmus+ programma biedt leerling en leraar de mogelijkheid om kennis en ervaring op te doen in het buitenland.

logo-erasmus.png              EN_co_fundedvertical_RGB_POS.png

Gefinancierd door de Europese Unie. De hier geuite opvattingen en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Nationaal Agentschap weer. Noch de Europese Unie, noch het Nationaal Agentschap kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.

Onderbouw

Vanaf de brugklas komen de leerlingen in aanraking met een brede Europese en mondiale visie op actuele thema’s. Via het splinternieuwe vak Burgerschap kunnen alle leerlingen schoolbreed – van vmbo tot en met gymnasium – een groot aantal onderwerpen in groepjes of individueel bestuderen en met elkaar bespreken. Eendaagse excursies en meerdaagse reizen (Barcelona, Expeditie Verdun, Rome, Griekenland, Groot-Brittannië) versterken het ervaren van de wereld buiten ons land. De leerling heeft de mogelijkheid om een driejarige opleiding af te ronden met een Global Citizen School junior-diploma (door Nuffic erkend diploma).

Bovenbouw

Na de derde klas wordt internationalisering echt een persoonlijke keuze. De leerling kan in het 4e leerjaar vwo kiezen voor een cursus sport-science of een cursus citizenship. Bij sport-science gaat de leerling onderzoek doen in het sportieve bereik, waarbij de science vakken (wiskunde, biologie, scheikunde en natuurkunde) worden gecombineerd. Inmiddels is in dit kader het jaarlijks terugkerende Biking project op Tenerife of Mallorca befaamd. In de bovenbouw kan de leerling een internationale reis koppelen aan het profielwerkstuk. Leerlingen in de vierde klas kunnen ook deelnemen aan het MEP (Model European Parliament). Zij debatteren met leeftijdsgenoten over politiek en verdiepen zich in de standpunten van verschillende Europese landen. Het MEP 2022/2023 zal georganiseerd worden door het Maurick College.

Talencursus

Op het Maurick College volgen veel leerlingen aparte talencursussen: Goethe (Duits), Delf (Frans), DELE (Spaans), Chinees (CTC) en Cambridge Engels.

Water is Life

We leven in uitdagende tijden met klimaatverandering als een belangrijke factor die de manier waarop we omgaan met water verandert. Water is Life Schools brengt wereldwijd jongeren samen om ideeën en oplossingen met betrekking tot water-problematiek te delen.

Het Maurick College is tezamen met het Raffles Instituut in Singapore de drijvende kracht achter Water is Life Schools. In dit scholennetwerk worden jaarlijks, sinds 2010, telkens op een andere plek in de wereld, internationale conferenties voor leerlingen georganiseerd waarbij onderzoek, innovatie, samenwerking en leiderschap in een onvergetelijke leerervaring centraal staan.

Water is Life keert jaarlijks terug als thema bij het vak burgerschap en speelt een centrale rol in bewustwording van duurzaamheid op het Maurick College. Meer informatie over Water is Life is te vinden op www.waterislifeschools.com