Magister Peppels Microsoft 365
Magister Peppels Microsoft 365

Peppels

Sinds schooljaar 2022-2023 wordt de iPad nog actiever in de les gebruikt middels het onlineprogramma Peppels. Dit programma is een online leeromgeving en past binnen de daltonpijlers die het Maurick College kent binnen haar onderwijs.
 
Alle vakken presenteren op Peppels zogenaamde modules en deze zijn opgebouwd uit de stof van één of meerdere hoofdstukken. Iedere module is onderverdeeld in weektaken en dit vormt de basis voor wat de leerling in een week voor een bepaald vak moet doen, waarbij de weektaken van alle vakken overzichtelijk in de weekagenda staan. Daarnaast worden ook toetsen in de agenda van leerlingen geplaatst.
 
Peppels geeft niet alleen een overzicht van het te maken werk, maar biedt de leerlingen ook de mogelijkheid om hun werk te plannen in de agendafunctie. Docenten kunnen meekijken met de individuele agenda van leerlingen en kunnen daardoor leerlingen beter begeleiden bij bijvoorbeeld studie- en planvaardigheden.
 
Het Maurick College blijft zich continu ontwikkelen en zodoende zullen docenten voortdurend nadenken over het effectief inzetten van Peppels en de iPad voor de ontwikkeling van leerlingen.