Magister
Magister

worldhand.jpg

Global Citizen Network

Het Maurick College is lid van het Global Citizen Network (GCN), samen met ruim 70 Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs. Onze school is sinds enkele jaren bevoegd om namens het netwerk certificaten en deelcertificaten aan leerlingen in de onderbouw te geven als bewijs dat de leerling resultaten heeft behaald op de terreinen internationalisering en wereldburgerschap.

Hoe geven we in de praktijk handen en voeten aan de doelstellingen van het GCN?

  • In de lessen wordt ruim aandacht gegeven aan Europese en internationale ontwikkelingen. Een voorbeeld van een vak waar dit extra wordt behandeld is Global Learning.
  • Op alle mogelijke manieren worden contacten tussen onze leerlingen en leerlingen in andere landen bevorderd.
  • Daar waar mogelijk worden lesopdrachten met buitenlandse scholen uitgevoerd. Hier vindt afstemming plaats.
  • Er vinden uitwisselingen plaats met buitenlandse scholen.
  • Extra aandacht is er bij de moderne vreemde talen (Engels, Frans, Duits, Spaans en Chinees) via verrijkingsprogramma’s: DELF/Goethe/Cambridge/DELE/Chinees. Internationaal actief zijn betekent wel dat de talen beheerst moeten worden.
  • Het streven is er voortdurend om na de onderbouw (juniorfase) de leerling in het bezit te stellen van een Certificaat GCN als bekroning van de deelname en prestaties. Dit certificaat wordt toegevoegd aan het te behalen einddiploma en bewijst de vaardigheden en ervaringen op het gebied van wereldburgerschap en internationale verkenning. Nederlandse maar vooral buitenlandse instituten/opleidingen zijn extra geïnteresseerd in studenten met internationale kennis en vaardigheden. Want daar ligt uiteindelijk de toekomst.
  • Op de website van Nuffic kunt u meer informatie vinden.