Magister Peppels Microsoft 365
Magister Peppels Microsoft 365

Health & Energy                                              

Het Health & Energy sportprogramma is bedoeld voor de leerlingen uit klas 5 vwo van het Maurick College. Het Health & Energy programma is gericht op de huidige trend binnen de sportwereld en de maatschappij, namelijk: gezondheid, voeding- en bewegingsleer en een gezond en energiek welbevinden ontwikkelen. Er zullen verschillende professionals samenwerken met de leerlingen om de gemaakte doelen optimaal te kunnen behalen.

Het Maurick College wil constructief bijdragen aan de gezondheid van haar leerlingen en maakt hiervoor ruimte voor 2 lesgroepen op vrijdag het 5e en 6e uur en het 7e en 8e uur. Health & Energy zorgt voor een sportieve afsluiting van de schoolweek, waarbij er op cognitief en motorisch gebied een programma wordt aangeboden:

1. Crossfit/krachttraining
2. Fitness
3. Conditioneel boksen
4. Trainingsleer
5. Voedingsleer
6. Bewegingsleer

Het programma bestaat uit minimaal 20 trainingen van twee lesuren, verdeeld over het schooljaar. Alle trainingen boven deze 20 zijn bonus. De trainingen vinden plaats in de sportschool Workhouse Strenght & Condition, Industrieweg 3 te Vught.

Begeleiding
De leerlingen worden begeleid door de Health & Energy docent van het Maurick College en de personal trainers van Workhouse Strenght & Condition.

Kosten
Bij deelname bedragen de kosten voor het programma Health & Energy € 85,-. Dit bedrag is niet terug te vorderen bij het eventueel vervroegd beëindigen van het programma. De ouder(s)/ verzorger(s) ontvangen (na opgave!) hiervoor per mail een factuur via de administratie.

Gemist lesuur
Doordat het programma plaatsvindt op vrijdag het 6e of het 7e lesuur, moet uw zoon/dochter zelf goede afspraken maken over de gemiste les met de betreffende docent.            

Bekijk de Cinematic workout video

Bekijk de Make your dream video