Magister Peppels Microsoft 365
Magister Peppels Microsoft 365

Schoolgids 2024-2025

Kwaliteit van het onderwijsleerproces

Kwaliteitszorg is een belangrijk uitgangspunt voor scholen in het voortgezet onderwijs. Enerzijds bestaat er vanuit de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) de wettelijke verplichting om aan kwaliteitszorg gestalte te geven en uit te voeren. Anderzijds biedt kwaliteitszorg de mogelijkheid voor de school om inzicht te krijgen in de eigen kwaliteit. De kern van kwaliteitszorg binnen het onderwijs is het verbeteren van het leerproces van de leerling en ervoor te zorgen dat de leerling een ononderbroken ontwikkelingsproces kan doorlopen, waarbij het onderwijs is afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerling.

Een goede kwaliteit van het onderwijsleerproces vraagt om een integrale kijk op de organisatie. Er zijn veel aspecten binnen de school die van directe dan wel indirecte invloed zijn op de kwaliteit van het leren. Deze samenhangende benadering van kwaliteit is de basis van onze kwaliteitszorg. Door middel van het schoolplan, teamplannen, leerling-enquêtes, studiemiddagen, scholing, planmatig werken etc. wordt ingezet op de kwaliteit van het leerproces, de medewerker en de organisatie.

Kwaliteitsindicatoren Maurick College

De onderwijsinspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. Jaarlijks worden door de onderwijsinspectie de onderwijsresultaten van elke school in kaart gebracht. De onderwijsresultaten 2024 zijn terug te vinden op www.onderwijsinspectie.nl.

Daarnaast beschikt het voortgezet onderwijs ook zelf over een benchmarkinstrument, genaamd “Scholen op de kaart”. Hiermee is de kwaliteit van elke school op een groot aantal indicatoren inzichtelijk gemaakt. De cijfers uit Scholen op de Kaart met betrekking tot het Maurick College is hier terug te vinden.

Tevens wordt het Maurick College eens in de vijf jaar gevisiteerd door de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV). Het daltonpredicaat is ons tot 2023 wederom toegekend.